DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU W RAMACH Projektu POIS/1.7.1/5/2020:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”

44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

tel. 32 428 27 02     fax 32 428 27 30

informuje, iż w ramach realizacji projektu pn.:

„Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wałowa 22 w Wodzisławiu Śląskim, będącego w zasobach SM ROW
w Wodzisławiu Śląskim z wykorzystaniem instalacji OZE oraz inteligentnego Systemu Zarządzania Energią.”

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

priorytet: I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie: 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałanie: 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

unieważniła postępowanie 03/ZO/2021 o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności. Unieważnienie nastąpiło ponieważ do Spółdzielni nie wpłynęła żadna oferta, która nie podlegała odrzuceniu i spełniała wszystkie wymagania określone w Specyfikacji.


Rozstrzygnięcia ofert na roboty budowlane z udziałem środków RPO i POIS

Zobacz także