DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

INFORMACJA O TARYFACH CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zmiany taryf z tytułu energii cieplnej dokonywane są na podstawie cen zatwierdzonych decyzją Urzędu Regulacji Energetyki. W związku z tym, iż ciepło jest bardzo drogie i stanowi najdroższą pozycję w opłacie za użytkowanie mieszkania w poniższych załącznikach przedstawiamy Państwu wzrosty taryf poszczególnych dostawców.

W oparciu o obowiązujące taryfy ciepła oraz uwzględniając zużycie energii cieplnej w budynkach bez podzielników kosztów zostały ustalone następujące zaliczki na poczet centralnego ogrzewania.

Zaliczki na centralne ogrzewanie w budynkach wyposażonych w podzielniki kosztów ustalane są przy okresowym rozliczeniu kosztów energii cieplnej w zależności od zużycia ciepła na poszczególne mieszkania.

Obowiązujące taryfy ciepła mają również wpływ na wysokość zaliczek z tytułu podgrzania wody, które kształtują się na następującym poziomie

OPŁATY Z TYTUŁU DOSTAWY WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

Cena zimnej wody i odprowadzenia ścieków zatwierdzane Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zależności od dostawcy kształtuje się następująco :