DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

ogłasza przetarg na zadanie:

Wymiana okien na klatkach schodowych w budynku wielolokalowym

         na os. Dąbrówki 12 B-E w Wodzisławiu Śląskim”

poszukuje firm do wykonania następujących robót:

  1. „Wymiany pokrycia dachowego z blachy trapezowej oraz konserwacji pokrycia dachowego w budynku przy ul. Przemysława 5 seg B w Wodzisławiu Śląskim.”
  2. „Wymiana pokrycia z poliwęglanu na zadaszeniach balkonów ostatnich kondygnacji w budynku przy ul. Ligonia 8 w Rydułtowach”
  3. ”Wykonania remontu balkonów wraz z wykonaniem balustrad balkonowych w   seg. A budynku przy ul. Jagienki 2 w Pszowie.”
  4. „Przeprowadzenie remontu płyty balkonowej w budynku wielolokalowym przy       ul. Kard. St. Wyszyńskiego 24 w Wodzisławiu Śląskim”

Informacji w sprawach udziela: Pan  Dariusz Sitek tel. 32 428 27 35

Termin składania ofert w przetargu na wymianę okien  – do 31.07.2023r do godz. 900

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyny.


Przetargi na roboty budowlane i remontowe

Zobacz także