DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”
w Wodzisławiu Śl. z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

OGŁASZA w dniu 14.10.2019 r.
ustny przetarg na najem lokali użytkowych

Lp. miasto adres pow. użytk. wadium
1 Wodzisław Śl. ul. Kard.St.Wyszyńskiego 12 92,66 m2 5 500,00 zł
2 Wodzisław Śl. ul. Kard.St.Wyszyńskiego 30 76,74 m2 5 000,00 zł
3 Wodzisław Śl. ul. Przemysława 3 70,07 m2 3 300,00 zł
4 Wodzisław Śl. ul. Przemysława 5 113,01 m2 5 400,00 zł
5 Wodzisław Śl ul. Przemysława 5 95,94m2 4 500,00zł
6 Wodzisław Śl. ul. Przemysława 5 58,66 m2 3 000,00 zł
7 Wodzisław Śl. ul. Przemysława 5 31,08 m2 2 100,00 zł
8 Wodzisław Śl. ul. Przemysława 6 155,52 m2 8 000,00 zł
9 Wodzisław Śl. ul. Przemysława 9 178,58 m2 10 000,00 zł
10 Wodzisław Śl. os. Dąbrówki 12 131,44 m2 6 000,00 zł

Koszty przetargu – 350,00 + VAT 23% (nie podlega zwrotowi)
Cena wywoławcza za 1 m2/netto za najem lokalu wynosi:

 • dot. poz. 1-2 z przeznaczeniem na lokale – handlowe, biurowe 12,78 zł
  – usługowe 9,42 zł
 • dot. poz. 3 z przeznaczeniem na lokale – handlowe, biurowe 10,97 zł
  – usługowe 8,03 zł
 • dot. poz. 4-8 z przeznaczeniem na lokale – handlowe, biurowe 11,32 zł
  – usługowe 9,42 zł
 • dot. poz. 9 z przeznaczeniem na lokale – handlowe, biurowe 11,33 zł
  – usługowe 9,42 zł
 • dot. poz. 10 z przeznaczeniem na lokale – handlowe, biurowe 12,44 zł
  – usługowe 11,18 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 14.10.2019 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wodzisławiu Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 o godz. 10:00.

Oferent zobowiązany jest przed wpłaceniem wadium i przystąpieniem do przetargu uzyskać w Dziale Lokali Użytkowych akceptację Spółdzielni na oferowany profil prowadzonej działalności gospodarczej.

Wadium i koszty przetargu należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni
PKO BP S.A. nr 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428

Potwierdzenie w/w wpłat wraz z dowodami osobistymi uczestnik przetargu przedstawia Komisji Przetargowej

Lokale użytkowe można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się z Adm. Centrum tel. 32 428 27 58 dot. poz.1-2) Adm. XXX-lecia PRL tel. 32 428 27 60 (dot. poz.3-9) Adm. Rydułtowy tel. 32 428 27 78 (dot. poz.10)

Informujemy, że wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto przez uczestnika przetargu bez zwrotu kosztów z nim związanych, a osobie, która wygra przetarg – zostanie zarachowane jako zabezpieczenie należności Spółdzielni wynikających z umowy najmu. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię. Termin ten ustala się na przetargu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Bliższych informacji o przetargu udziela Dział Lokali Użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 – pokój nr 29 tel. (032) 428-27-46