DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Prezes Zarządu

Jan Grabowiecki


Z-ca Prezesa Zarządu ds ekonomiczno-finansowych

Iwona Kołeczko


Z-ca Prezesa Zarządu ds technicznych

Władysław Maryjka