DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Jan Grabowiecki – Prezes Zarządu


Iwona Kołeczko – Z-ca Prezesa Zarządu ds ekonomiczno-finansowych


Władysław Maryjka – Z-ca Prezesa Zarządu ds technicznych