DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „ROW”

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) z dnia 26 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119, s.1) zwane dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jestSpółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” z siedzibą przy 
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43 w Wodzisławiu Śląskim (kod pocztowy 44-300) tel. (32) 4282702

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?ROW? wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez email iod@sm-row.pl w sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Ustawach, Statucie i Regulaminach Spółdzielni oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami w oparciu o następujące akty prawne :

  • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 845 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami,
  • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U.2017 poz.1560 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawa z 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z późniejszymi zmianami,
  • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami,
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 220 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018r. poz. 155 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017r. poz. 459 z późniejszymi zmianami)

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty lub organy publiczne, którym Spółdzielnia jest zobowiązana udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także dane będą udostępniane podmiotom świadczącym Spółdzielni usługi teleinformatyczne, usługi prawne oraz wykonawcom oraz kontrahentom z którymi Spółdzielnia zawiera umowy w ramach bieżącej działalności;

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania ciążących na Spółdzielni obowiązków prawnych wynikających z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami oraz przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z prowadzoną działalnością lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawne;

8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne celem realizacji i zawarcia umowy ze spółdzielnią oraz do prowadzenia rejestru członków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie niemożliwość zawarcia i realizacji umowy;

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” Wodzisławiu Śląskim

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”) oraz podobnych technologii – oraz możliwość ich wyłączenia

1. Serwis wykorzystuje tzw. ciasteczka czyli z ang. cookies. Identyfikują one przeglądarkę oraz usprawniają działanie serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Serwis może wykorzystywać również Anonimowy identyfikator, czyli losowy ciąg znaków używany w tym samym celu co plik cookie na platformach obejmujących niektóre urządzenia przenośne, na których technologia plików cookie nie jest obsługiwana.

2. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookies, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

3. Serwisy obce, z których materiały bądź linki do których mogą znajdować się w Serwisie (np. vimeo, youtube), mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zrachowaniom użytkownika. W takim przypadku Serwis zaleca zapoznanie się z Polityką prywatności docelowych serwisów. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

4. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.

5. W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.

a. Co to jest cookies?

Cookies to z ang. Ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach użytkowników tj. smartphon, laptop, komputer i wszystkich innych urządzeniach służących do przeglądania internetu. W ciasteczku zapisane są informacje o stronie internetowej, którą odwiedza Użytkownik, okres życia, czyli czas istnienia ciasteczka oraz unikalny numer przeglądarki.

b. Do czego cookies są używane?

Cookies stosuje się, by dostosować zawartości stron internetowych (np. treści reklam) do preferencji użytkownika oraz by przyśpieszyć działanie i korzystanie stron internetowych. Cookies służą również do zbierania danych statystycznych i behawioralnych użytkowników strony. Danych tych nie wykorzystuje się do identyfikacji tożsamości użytkowników.

c. Czy cookies zawierają dane osobowe?

Tak, jednak mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

d. Jakich cookies używa Serwis?

Stosowane są dwa rodzaje plików: tymczasowe (istnieją do czasu wylogowania się ze strony internetowej) lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz pliki stałe (pozostają przez czas określony w parametrach plików cookies ) albo do ręcznego usunięcia przez Użytkownika. Swoje cookies mają również podmioty trzecie, jak np. Facebook, dane dotyczące polityki prywatności cookies partnerów znaleźć można na ich stronach.

e. Jak usunąć lub/i zablokować pliki cookies ?

Przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na umieszczanie plików cookies. Jednak ustawienia te można zmienić w dowolnym momencie. Ograniczenie stosowania plików cookies, bądź ich zablokowanie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu. Wszystkie operacje usunięcia lub blokowania usług w przeglądarkach należy wykonać z uwagą, gdyż mogą doprowadzić do usunięcia stron dodanych w zakładkach ulubione, ułatwień dostępu typu: automatyczne logowanie, zapamiętywanie hasła/loginu itp.

Usuwanie i blokowanie plików w Google Chrome: Należy kliknąć Ustawienia, następnie Pokaż ustawienia zaawansowane, a następnie w polu Prywatność klikamy Ustawienia treści. W nowym oknie, które się uruchomi wybieramy opcję Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z witryn. Wciskamy również przycisk Wszystkie pliki cookie i dane witryn i w otwartym oknie klikamy Usuń wszystkie.

Przeglądarka Microsoft Internet Explorer: By zablokować pliki cookies wybieramy kolejno opcje: Narzędzia, potem Opcje internetowe, kolejno zakładkę Prywatność, a później Zaawansowane. W nowym oknie zaznaczamy Zastąp automatyczną obsługę plików cookie, a potem wybieramy dwukrotnie opcję zablokuj i potwierdzamy na OK. By usunąć zapisane wcześniej pliki cookies: wybieramy kolejno opcje: Narzędzia, potem Opcje internetowe i przy opcji Historia przeglądania klikamy na Usuń. Następnie zaznaczamy opcje: Zachowaj dane ulubionych witryn sieci Web oraz Pliki cookie i klikamy Usuń.

Mozilla Firefox: By zablokować ciasteczka wybieramy Narzędzia, potem Opcje i zakładkę Prywatność. Tam wybieramy opcję Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika oraz niżej odznaczamy opcję Akceptuj ciasteczka. Zatwierdzamy przez OK. By usunąć zapisane cookies: Wybieramy Narzędzia i Wyczyść historię przeglądania. Wybieramy okres do wyczyszczenia: wszystko i zaznaczamy opcję Ciasteczka . Zatwierdzamy przez wciśnięcie OK.

W przeglądarce Opera by zablokować ciasteczka – W menu wybieramy opcję Ustawienia, a później Preferencje, tam zaś Zaawansowane i Ciasteczka. Spośród dostępnych opcji wybieramy Nigdy nie akceptuj ciasteczek i klikamy w przycisk OK. By usunąć zebrane już ciasteczka – W menu wybieramy opcję Ustawienia, a później Preferencje, tam zaś Zaawansowane i Ciasteczka. Następnie klikamy opcje Zarządzaj ciasteczkami i w nowo otwartym oknie klikamy w przycisk Usuń dla każdej pozycji.

W przeglądarce Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie.

W przeglądarkach urządzeń mobilnych: Funkcja obsługi plików typu cookies może być różna na różnych modelach telefonu bądź urządzenia przenośnego. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

f) Co to są Anonimowe Identyfikatory i jaką funkcję pełnią?

e.1. Aby wyświetlać reklamy w usługach, w których pliki cookie mogą nie działać (np. w aplikacjach na urządzenia mobilne), Serwis może użyć anonimowych identyfikatorów. Anonimowy identyfikator to losowy ciąg znaków używany w tym samym celu co plik cookie na platformach obejmujących niektóre urządzenia przenośne, na których technologia plików cookie nie jest obsługiwana.

e.2. Pełnią one podobne funkcje co pliki cookies.

g) Jak zarządzać Anonimowymi Identyfikatorami?

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

IV. Zmiany w Polityce prywatności, kontakt i postanowienia końcowe

1. Serwis zastrzega możliwość niewłaściwego działania strony lub niemożliwość skorzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika, który usunął i/lub wyłączył obsługę plików cookies.

2. Komunikacja między komputerem Użytkownika a naszym serwerem jest zaszyfrowana z użyciem odpowiedniego, bezpiecznego protokołu. Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

3. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.

4. Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też inne zastrzeżenia związane z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności i plików cookies, proszeni są o kontakt z Administratorem.