DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

ogłasza przetargi na zadania:

  1. „Termomodernizacja oraz regulacja c.o. budynku mieszkalnego wielorodzinnego  na os. XXX-lecia 76-79 w Wodzisławiu Śl.”
  2. „Wymiana pokrycia dachowego na blachę trapezową z konserwacją papy na dachu budynku  przy ul. Przemysława 5 w Wodzisławiu Śl.”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularze Specyfikacji można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobami wyznaczonymi do udzielania informacji i wyjaśnień: Przetarg nr.1 z Panią Lidią Sztajnert. Przetarg nr. 2 z Panem Konradem Gajewskim

tel.:32 428 27 41

Termin składania ofert – do 12.04.2023r. do godz. 9:00

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyny.


Przetargi na roboty budowlane i remontowe

Zobacz także