DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

PREZYDIUM

 1. Przewodniczący Rady – Ptaszyński Paweł  
 2. Z-ca Przewodniczącego – Rupnik Jan
 3. Sekretarz – Trojanowska Aneta
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Ligocka Monika
 5. Przewodniczący Komisji Gospodarczej – Bańczyk Łucjan

Komisja Rewizyjna

 1. Przewodniczący Komisji – Ligocka Monika      
 2. Kabut Łukasz
 3. Koczy Klaudia
 4. Mazurek Marianna  
 5. Ptaszyński Paweł 
 6. Rupnik Jan
 7. Rybczyński Janusz
 8. Trojanowska Aneta

Komisja Gospodarcza

 1. Przewodniczący Komisji – Bańczyk Łucjan  
 2. Bugajski Jan
 3. Deninger Ewa
 4. Kominek Piotr
 5. Kruczek Rafał
 6. Okoń Henryk
 7. Walas Krystyn