DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Szanowni Państwo,

W 2019 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” obchodzi jubileusz 95-lecia swego istnienia. Ów ogromny upływ czasu – od roku 1924, kiedy to grupa Wodzisławian postanowiła razem, jednocząc się w Spółdzielnię, wybudować pierwszy budynek mieszkalny – skłania do refleksji, wspomnień, do oddania należnego honoru tym wszystkim, których choćby najmniejsza cząstka pracy zawodowej czy też społecznego działania przyczyniła się do powstania i tak bogatego w dokonania istnienia SM „ROW”.

Lata będące za nami – w których Spółdzielnia tak bardzo się rozwijała i zmieniała – potwierdzają jednak niezmienność spółdzielczych idei, w tym owej zasady dobrowolnego jednoczenia się osób, mogących tylko w zespole zaspokoić swoje potrzeby życiowe. Pośród nich najważniejszą jest potrzeba dachu nad głową dla własnej rodziny. W spółdzielczym wydaniu jest to dach wspólny dla wielu rodzin.

Oblicze Spółdzielni tworzą wpierw jej członkowie, a potem domy w których mieszkają. To nierozerwalna jedność. Jubileusz jest okazją by każdemu spółdzielcy złożyć podziękowania za jego osobisty trud wkładany w to – jaka nasza Spółdzielnia jest na co dzień, w to, że razem nam się dobrze mieszka, że potrafimy właściwie korzystać ze wspólnie wypracowanego majątku. Dziękuję zatem wszystkim członkom Spółdzielni, ich rodzinom,  a w sposób szczególny tym, którzy na przestrzeni tych wielu lat angażowali się w działania spółdzielczego samorządu.

W roku jubileuszowym spoglądamy wstecz z dumą. Ale świadomi też jesteśmy skomplikowanych uwarunkowań prawnych i ekonomicznych w jakich ostatnimi laty przychodzi nam wspólnie pracować. Nie pozostajemy jednak bezczynni. Śmiało kreślimy wizję przyszłości naszej Spółdzielni i z optymizmem spoglądamy w nadchodzące lata. Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” ma dobrą perspektywę dalszego rozwoju i własną strategię działania, profesjonalną kadrę, oddane grono społeczników i nade wszystko – pewny filar swego trwania i rozwoju – w ponad 7-tysięcznej rzeszy członkowskiej.

Wszystkim spółdzielcom, całej naszej spółdzielczej rodzinie życzę wszelkiej pomyślności w nadchodzących latach. Niechaj każdemu się darzy w życiu osobistym,  w trudzie zawodowym i wszelakich poczynaniach dla naszego wspólnego dobra.

Jan Grabowiecki
Prezes Zarządu