DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH

Obowiązki :
•Przygotowanie materiałów do specyfikacji przetargowych na roboty, uczestniczenie w przedmiarowaniu i wykonaniu wycen robót, monitorowanie przebiegu robót remontowych

Wykształcenie :

• minimum: średnie techniczne
• preferowane : wyższe budowlane

Mile widziane:

• umiejętność czytania projektów technicznych
• umiejętność kosztorysowania robót budowlanych

         zasadnicze

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 428-27-09

Oferty należy składać na adres: e-mail: sekretariat@sm-row.pl

NABÓR PRACOWNIKÓW na stanowisko ELEKTRYKA

Obowiązki :
• Wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych, przeglądów urządzeń i narzędzi elektrycznych, montażu, konserwacji oraz napraw instalacji elektrycznej.

Wykształcenie :
• minimum: zasadnicze zawodowe
• preferowane : średnie techniczne, doświadczenie zawodowe na stanowisku
elektromonter instalacji elektrycznych

Uprawnienia i umiejętności (preferowane):
• SEP do 1 KV, eksploatacja urządzeń i sieci elektroenergetycznych E1,
• prawo jazdy kat „B” zasadnicze
Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach i terminie składania ofert można uzyskać w Dziale Kadr pokój nr 7, pod nr telefonu 32 428-27-09

Oferty należy składać na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43.

Oferty kandydatów powinny zawierać:
– podanie o pracę wraz z uzasadnieniem,
– dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i przygotowanie zawodowe (jeżeli kandydat posiada) – kserokopie
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz.U. z 2016r, poz. 922).