DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” w Wodzisławiu Śląskim informuje, że w dniu 26 stycznia 2021 roku podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach Umowę o dofinansowanie (nr POIS.01.07.01-00-0010/20) na realizację projektu pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynku wielorodzinnego będącego w zasobach SM ROW w Wodzisławiu Śląskim z wykorzystaniem instalacji OZE oraz inteligentnego Systemu Zarządzania Energią” finansowaną w ramach działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, osi priorytetowej POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem projektu jest zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez znaczącą poprawę efektywności energetycznej budynków.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 22, w województwie śląskim. Zakończenie realizacji projektu przewidywane jest na 28 lutego 2022 r. Całkowita wartość projektu wynosi 899 429,00 PLN, w tym wartość dofinansowania wynosi 588 518,10 PLN.

Efektem realizacji projektu będzie poprawa efektywności energetycznej i wizualnej budynku, ograniczenie ich energochłonności, obniżenie kosztów eksploatacji, a także zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców osiedla.

W związku z rozpoczęciem realizacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ROW” w Wodzisławiu Śląskim projektu pn: „Kompleksowa termomodernizacja budynku wielorodzinnego będącego w zasobach SM ROW w Wodzisławiu Śląskim z wykorzystaniem instalacji OZE oraz inteligentnego Systemu Zarządzania Energią” nr POIS.01.07.01-00-00010/20 w ramach poddziałania 1.7.1 ,,Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie województwa śląskiego, Infrastruktura i Środowisko” oś priorytetowa I ,,Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez: specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl; naduzycia.pois@sm-row.pl) lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci).