DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Dofinansowanie UE


Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” zrealizowała projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich

„Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu wraz z termomodernizacją budynków Spółdzielni Mieszkaniowej ROW”

Cel projektu: Zmniejszenie negatywnego wpływu włókien azbestowych na zdrowie ludzi oraz na środowisko naturalne.

Wartość projektu: 4 932 735,00

Dofinansowanie projektu z UE: 770 943,66