DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

ogłasza przetarg na zadanie:

„Termomodernizacja oraz regulacja c.o. budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. XXX-lecia 76-79 w Wodzisławiu Śl.”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularze Specyfikacji można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: z Panią Lidią Sztajnert tel.:32 428 27 41


Termin składania ofert – do 12.06.2023r do godz. 9:00


W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyny.


Przetargi na roboty budowlane i remontowe

Zobacz także