DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”
w Wodzisławiu Śl.
z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

OGŁASZA
pisemny przetarg ofertowy

NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO:

Rydułtowy, ul. Krzyżkowicka 24/62                                            

(3 pokoje z kuchnią)                                – o pow. użytkowej 53,97m2                       parter

Wywoławcza wartość rynkowa175 000,00 zł    
Wysokość wadium – 26 250,00 zł   

UWAGA! Mieszkanie można oglądać 09.05.2024r. po wcześniejszym uzgodnieniu tel. 32 428-27-04

——————————————————————————————————————-

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły wymagane wadium na konto Spółdzielni
( nr konta 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428 ).
Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni.

Pisemne oferty ( wzór do pobrania na stronie internetowej https://sm-row.pl ) udziału, w przetargu przyjmowane są w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ROW” w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 w zamkniętych kopertach z załączonym dowodem wpłaty wadium, opatrzonych napisem:
Przetarg pisemny na lokal przy ul. ………………………………….”

Termin składania pisemnych ofert – do 16.05.2024r.
w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie SM „ROW”.

Każda osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się z Regulaminem przetargu dostępnym w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej ( Regulamin-przetargu-na-ustanowienie-odrębnej-własności-lokali-mieszkalnych.pdf (sm-row.pl) ).

Szczegółowych informacji można uzyskać w dziale członkowsko-mieszkaniowym tel. 32 4282704 lub 32 4282703.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wycofania mieszkania z przetargu bez podania przyczyny.


Przetargi na sprzedaż i najem mieszkań

Zobacz także