DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

24. 04.2018r. Os. Radlin – Miejski Ośrodek Kultury godz. 18:00

25.04.2018r. Os. Pszów – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych godz. 18:00

26. 04.2018r. Os. Rydułtowy- Rydułtowskie Centrum Kultury godz. 18:00

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie zebrania osiedlowego.
2. Wybór Prezydium zebrania.
3. Przedstawienie sprawozdania Rady Osiedla.
4. Przeprowadzenie wyborów do Rady Osiedla.
5. Informacja Zarządu nt. realizacji planu remontów osiedla za 2017r.
6. Przedstawienie planów remontowych na 2018 rok – uwagi mieszkańców.
7. Konsultacje z mieszkańcami nt. koncepcji zagospodarowania i renowacji terenu przy budynku nr 97 na ul. Ofiar Terroru w Rydułtowach ( dot. Osiedla Rydułtowy ).
8. Opinie i wnioski mieszkańców.

Z uwagi na ważność omawianych spraw Zarząd zwraca się o uczestnictwo w zebraniu. Prosimy o zabranie dokumentu potwierdzającego tożsamość.