DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Rada Nadzorcza

Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”

w Wodzisławiu Śląskim

przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

zaprasza do składania ofert  na przeprowadzenie

badania sprawozdania finansowego

za lata 2023 – 2025

Warunki :

 1. Przygotowanie opinii i raportu z badania bilansu – termin ostateczny
  –    za 2023 rok – 22 marzec 2024r.
  –    za 2024 rok – 21 marzec 2025r.
  –    za 2025 rok – 23 marzec 2026r.
 1. Cena oferty ma być ceną ostateczną , łącznie z podatkiem VAT.
 2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków określonych w rozdziale 7 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.
 1. Do oferty należy dołączyć informacje o firmie oraz listę referencyjną jednostek, w których badano sprawozdanie .
 1. Oferty należy składać do dnia 22 września 2023r. do godz. 14:00 w sekretariacie Spółdzielni.

 


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej