DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

19.04.2022r. o godz. 16:00   tj. wtorek dla członków osiedla Dąbrówki, Piastów i XXX–lecia
w I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śl.
w Wodzisławiu Śl. przy ul. Szkolnej 1

20.04.2022r. o godz. 16:00   tj. środa dla członków osiedla Centrum
w I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śl.
w Wodzisławiu Śl. przy ul. Szkolnej 1

21.04.2022r. o godz. 16:00   tj. czwartek dla członków  zamieszkałych na terenie gminy Radlin
w Miejskim Ośrodku  Kultury  w Radlinie ul. Mariacka 9

22.04.2022r. o godz. 16:00   tj. piątek dla członków zamieszkałych na terenie gminy Pszów
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie ul. Traugutta 32

25.04.2022r. o godz. 16:00   tj. poniedziałek dla członków zamieszkałych na terenie gminy Rydułtowy
w Rydułtowskim Centrum Kultury „FENIKS”
w Rydułtowach ul. Strzelców Bytomskich 9a

 

.Porządek obrad przedstawia się następująco :

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Zebrania.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019, 2020, 2021 rok.
 5. Podjęcie Uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za lata 2019, 2020, 2021.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2019, 2020, 2021 rok oraz z realizacji Uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 04.2019r.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2019 rok.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2020 rok.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2021 rok.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 13. Informacja nt. przeprowadzonej lustracji Spółdzielni za lata 2017- 2019.
 14. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2021r.
 15. Powołanie Komisji Wyborczej i przeprowadzenie wyborów.
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej.

Tryb wyborów Rady Nadzorczej określa § 74 ust.5 do 8 statutu Spółdzielni.

 1. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej wg stanu na 31.12.2019 rok
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej wg stanu na 31.12.2020 rok.
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej wg stanu na 31.12.2021 rok.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Spółdzielnia w 2022 roku.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Spółdzielnia w 2023 roku.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni na lata 2022-2025 rok.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru delegata Spółdzielni na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” do Spółdzielni Energetycznej HELIOS z siedzibą w Katowicach.
 9. Zamknięcie obrad.

Z A R Z Ą D
Spółdzielni Mieszkaniowej
„ROW”
w Wodzisławiu Śląski

 

 


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej