DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE ROBOTY BUDOWLANYCH:

Zadanie nr 1: Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Przemysława 4,

Zadanie nr 2: Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Przemysława 18

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

tel. 32 428 27 02, e-mail: a.burczynska@sm-row.pl

www.sm-row.pl

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE:

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Zapytania Ofertowego wraz z wszystkimi zaącznikami, które można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego / zakładka: „Zapytanie ofertowe na roboty budowlane”. cz 1 i 2 i 3


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej