DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

zmieniają się w szczególności zasady odbioru odpadów ulegających biodegradacji.  W szczególności zwracamy uwagę na nowe pojemniki BIO do których należy wrzucać odpady biodegradowalne czyli NIE WRZUCAMY np. resztek jedzenia wraz z WORKAMI FOLIOWYMI, SŁOIKAMI itp. (to są odpady zmieszane lub segregacyjne jak np. słoik) Jednocześnie informujemy iż zgodnie z uchwałą VII/45/19 Rady Miejskiej Wodzisław Śl. z dn. 27.03.2019 została wprowadzona obowiązkowa selektywna zbiórka popiołu. Place gospodarcze na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ROW  zostały wyposażone w pojemniki na odpady  BIO oraz na popiół.

odpadyBIOstrona