DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Przetarg nr 1:
„Pogrubienie ocieplenia ścian osłonowych wraz z remontem balkonów
w budynku przy ul. 26 Marca 168 w Wodzisławiu Śląskim wraz z regulacją instalacji c. o.”

Przetarg nr 2:
„Remont ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z regulacją instalacji c. o.
w budynku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1-3 w Wodzisławiu Śląskim”

Przetarg nr 3:
„Naprawa istniejącego ocieplenia na elewacji wejściowej w klatce nr 129 na
os. XXX-lecia w Wodzisławiu Śląskim”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Panem Rafałem Ossowskim tel.: 32 428 27 35.

Termin składania ofert – do 27.11.2018r do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej