DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Przetarg nr 1:
„Pogrubienie ocieplenia ścian osłonowych wraz z remontem balkonów
w budynku przy ul. 26 Marca 168 w Wodzisławiu Śląskim wraz z regulacją instalacji c. o.”

Przetarg nr 2:
„Remont ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z regulacją instalacji c. o.
w budynku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1-3 w Wodzisławiu Śląskim”

Przetarg nr 3:
„Naprawa istniejącego ocieplenia na elewacji wejściowej w klatce nr 129 na
os. XXX-lecia w Wodzisławiu Śląskim”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Panem Rafałem Ossowskim tel.: 32 428 27 35.

Termin składania ofert – do 27.11.2018r do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.


maj 19

Zapraszamy mieszkańców na Zebrania Osiedlowe

czytaj więcej
mar 28

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” zgodnie…

czytaj więcej
sty 4

Ogłaszamy przetargi na następujące roboty budowlane

1. Wymianę instalacji elektrycznej 2.…

czytaj więcej