DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Przetarg nr 1:
„Pogrubienie ocieplenia ścian osłonowych wraz z remontem balkonów
w budynku przy ul. 26 Marca 168 w Wodzisławiu Śląskim wraz z regulacją instalacji c. o.”

Przetarg nr 2:
„Remont ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z regulacją instalacji c. o.
w budynku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1-3 w Wodzisławiu Śląskim”

Przetarg nr 3:
„Naprawa istniejącego ocieplenia na elewacji wejściowej w klatce nr 129 na
os. XXX-lecia w Wodzisławiu Śląskim”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Panem Rafałem Ossowskim tel.: 32 428 27 35.

Termin składania ofert – do 27.11.2018r do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.


sierpień 19

Ogłaszamy pisemny przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

położonego: Pszów, os. Józefa Tytki…

czytaj więcej
sierpień 12

Ogłaszamy przetarg na remont

zadaszeń balkonów w budynku na…

czytaj więcej
czerwiec 21

HARMONOGRAM przeglądu GAZU

Szanowni Mieszkańcy od 06- 29.…

czytaj więcej