DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

„Malowanie pokrycia dachowego z częściową wymianą rynien i rur spustowych na budynkach na os. Dąbrówki 12, 15 w Wodzisławiu Śląskim”

„Wykonanie robót malarskich i innych prac towarzyszących w budynkach mieszkalnych na os. Tytki 1, przy ul. Juranda 6 w Pszowie oraz przy ul. Tysiąclecia 2,2a
w Wodzisławiu Śląskim”

„Wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych wraz z wymianą opraw oświetleniowych na LED w budynkach mieszkalnych na os Tytki 1, przy ul. Juranda 6
w Pszowie oraz przy ul. Tysiąclecia 2,2a w Wodzisławiu Śląskim”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularze Specyfikacji można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobami wyznaczonymi do udzielania informacji
i wyjaśnień pod nr telefonu: 32 428 27 35.

Termin składania ofert – do 03.12.2018r do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej