DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 455 66 86 fax 32 455 61 94

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Wykonanie pneumatycznego docieplenia stropodachu granulatem wełny mineralnej wraz z wymianą pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną i robotami towarzyszącymi na budynku przy ul. Krzyżkowickiej 22 w Rydułtowach.

Formularz Specyfikacji można otrzymać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 po wpłacie kwoty 50,00 zł z VAT i przedstawieniu potwierdzenia przelewu.

Wpłaty należy wnosić tylko poprzez przelew środków pieniężnych na konto Spółdzielni
nr 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428 w PKO BP S.A. o/Wodzisław Śl. z dopiskiem: „przetarg na roboty dekarskie 2015”.

Do kontaktu z oferentami którzy zakupili specyfikacje w sprawie udzielania informacji
i wyjaśnień wyznaczeni są Panowie Krzysztof Rduch i Dawid Zawidniak – tel. 32 455 24 04.
__________________________________________________________________________

Termin składania ofert – do 23.07.2015 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko oferenci którzy zakupili specyfikacje.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


sierpień 19

Ogłaszamy pisemny przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

położonego: Pszów, os. Józefa Tytki…

czytaj więcej
sierpień 12

Ogłaszamy przetarg na remont

zadaszeń balkonów w budynku na…

czytaj więcej
czerwiec 21

HARMONOGRAM przeglądu GAZU

Szanowni Mieszkańcy od 06- 29.…

czytaj więcej