DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54
  • Dopuszczalna masa całkowita : 2900kg
  • Masa własna pojazdu: 1700kg
  • Dopuszczalna ładowność : 1200kg
  • Moc silnika : 86 KW
  • Pojemność : 2417cm3
  • Liczba miejsc siedzących z kierowcą :3
  • Przebieg: 318 257 km

Samochód można oglądać w dni robocze przy ul. Marklowickiej 21,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 32 428 27 72 lub 504 996 568

Cena wywoławcza samochodu to 1600 zł netto. Oferta winna zawierać nazwisko i imię lub nazwę nabywcy, dane adresowe nabywcy i proponowaną cenę nabycia.

Oferty zakupu należy składać w zaklejonych kopertach z napisem ” Zakup samochodu Lublin II” w terminie do 23.01.2017r. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43.

O wyborze oferty zadecyduje najwyższa cena zakupu, zaproponowana przez oferenta. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni do dnia 31.01.2017r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny


sierpień 19

Ogłaszamy pisemny przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

położonego: Pszów, os. Józefa Tytki…

czytaj więcej
sierpień 12

Ogłaszamy przetarg na remont

zadaszeń balkonów w budynku na…

czytaj więcej