DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54
  • Dopuszczalna masa całkowita : 2900kg
  • Masa własna pojazdu: 1700kg
  • Dopuszczalna ładowność : 1200kg
  • Moc silnika : 86 KW
  • Pojemność : 2417cm3
  • Liczba miejsc siedzących z kierowcą :3
  • Przebieg: 318 257 km

Samochód można oglądać w dni robocze przy ul. Marklowickiej 21,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 32 428 27 72 lub 504 996 568

Cena wywoławcza samochodu to 1600 zł netto. Oferta winna zawierać nazwisko i imię lub nazwę nabywcy, dane adresowe nabywcy i proponowaną cenę nabycia.

Oferty zakupu należy składać w zaklejonych kopertach z napisem ” Zakup samochodu Lublin II” w terminie do 23.01.2017r. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43.

O wyborze oferty zadecyduje najwyższa cena zakupu, zaproponowana przez oferenta. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni do dnia 31.01.2017r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej