DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

1.  Wodzisław Śl. ul. Kard.St.Wyszyńskiego 12      pow. użytk. 92,66 m2 wadium 5 500,00 zł
2.  Wodzisław Śl. ul. Kard.St.Wyszyńskiego 30     pow. użytk. 76,74 m2 wadium 5 000,00 zł
3.  Wodzisław Śl. ul. Przemysława 3                        pow. użytk. 70,07 m2 wadium 3 300,00 zł
4.  Wodzisław Śl. ul. Przemysława 3                        pow. użytk. 70,30 m2 wadium 3 300,00 zł
5.  Wodzisław Śl. ul. Przemysława 5                        pow. użytk. 113,01 m2 wadium 5 400,00 zł
6.  Wodzisław Śl. ul. Przemysława 5                        pow. użytk. 95,94 m2 wadium 4 500,00 zł
7.  Wodzisław Śl. ul. Przemysława 5                        pow. użytk. 58,66 m2 wadium 3 000,00 zł
8.  Wodzisław Śl. ul. Przemysława 5                        pow. użytk. 31,08 m2 wadium 2 100,00 zł
9.  Wodzisław Śl. ul. Przemysława 6                        pow. użytk. 155,52 m2 wadium 8 000,00 zł
10. Wodzisław Śl. ul. Przemysława 9                       pow. użytk. 178,58 m2 wadium 10 000,00 zł
11. Wodzisław Śl. os. Dąbrówki 12                           pow. użytk. 131,44 m2 wadium 6 000,00 zł

Koszty przetargu – 350,00 + VAT 23% (nie podlega zwrotowi)
Cena wywoławcza za 1 m2/netto za najem lokalu wynosi:
dot. poz. 1 z przeznaczeniem na lokale      – handlowe, biurowe 12,65 zł
– usługowe                   9,42 zł
dot. poz. 2 z przeznaczeniem na lokale     – handlowe, biurowe 12,78 zł
– usługowe                    9,42 zł
dot. poz. 3-4 z przeznaczeniem na lokale – handlowe, biurowe 10,97 zł
– usługowe                     8,03 zł
dot. poz. 5-10 z przeznaczeniem na lokale – handlowe, biurowe 11,32 zł
– usługowe                     9,42 zł
dot. poz. 11 z przeznaczeniem na lokale     – handlowe, biurowe 11,33 zł
– usługowe                    9,42 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 14.10.2019 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wodzisławiu Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 o godz. 10:oo.

Oferent zobowiązany jest przed wpłaceniem wadium i przystąpieniem do przetargu uzyskać w Dziale Lokali Użytkowych akceptację Spółdzielni na oferowany profil prowadzonej działalności gospodarczej.

Wadium i koszty przetargu należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni
PKO BP S.A. nr 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428
Potwierdzenie w/w wpłat wraz z dowodami osobistymi uczestnik przetargu przedstawia Komisji Przetargowej

Lokale użytkowe można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się z Adm. Centrum tel. 32 428 27 58 dot. poz.1-2) Adm. XXX-lecia PRL tel. 32 428 27 60 (dot. poz.3-11)
Informujemy, że wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto przez uczestnika przetargu bez zwrotu kosztów z nim związanych, a osobie, która wygra przetarg – zostanie zarachowane jako zabezpieczenie należności Spółdzielni wynikających z umowy najmu. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Bliższych informacji o przetargu udziela Dział Lokali Użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 – pokój nr 29 tel. (032) 428-27-46


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej