DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz  art. 39 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. poz.1285 z dn. 3.07.2018r. ) i § 70 Statutu,  podjął Uchwałę Nr 4/2023 o zwołaniu Walnego  Zgromadzenia w następujących terminach:

 

24.04.2023r. o godz. 1600          tj. poniedziałek dla członków osiedla XXX– lecia , Piastów i Dąbrówki

w I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl.  przy  ul. Szkolnej 1

25.04.2023r. o godz. 1600          tj. wtorek dla członków osiedla Centrum w I Liceum

Ogólnokształcącym  im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. przy ul. Szkolnej 1

 26.04.2023r. o godz. 1600        tj. środa dla członków zamieszkałych na terenie gminy Pszów

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie ul. Traugutta 32

27.04.2023r. o godz. 1600         tj. czwartek dla członków zamieszkałych na terenie gminy Rydułtowy

w Rydułtowskim Centrum Kultury „FENIKS” w Rydułtowach ul. Strzelców Bytomskich 9a

28.04.2023r. o godz. 1600          tj. piątek dla członków  zamieszkałych na terenie gminy Radlin

w Miejskim Ośrodku  Kultury  w Radlinie ul. Mariacka 9

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia  :

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Zebrania.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok.
 5. Podjęcie Uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
  za 2022 rok.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2022 rok oraz z realizacji Uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 04.2022r.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2022 rok.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej wg stanu na 31.12.2022 rok.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Spółdzielnia w 2024 roku.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zbycia lokali mieszkalnych na Osiedlu Dąbrówki 12
  w Wodzisławiu Śl.
 13. Zamknięcie obrad.
 14. Sprawy bieżące.


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej