DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”
w Wodzisławiu Śl.
z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

O G Ł A S Z A

p i s e m n y   przetarg   o f e r t o w y

NA  USTANOWIENIEODRĘBNEJ  WŁASNOŚCI  LOKALU  MIESZKALNEGO  POŁOŻONEGO:

 Wodzisław Śl., ul. Wojska Polskiego 26/15                                 

(2 pokoje z kuchnią)                                         – o pow. użytkowej 38,50m2                        III piętro

 

Wywoławcza wartość rynkowa                 – 135 000,00 zł        

Wysokość wadium          –  20 250,00 zł

                                          

UWAGA!  

UWAGA!  Mieszkanie można oglądać 8.11.2022r.  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  tel.  32 428-27-04

——————————————————————————————————————-

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłaciły wymagane wadium na konto Spółdzielni     ( nr konta 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428 )

Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni.

Pisemne oferty ( wzór do pobrania na stronie internetowej https://smrow.pl ) udziału     w przetargu przyjmowane są w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”     w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 w zamkniętych kopertach   z załączonym dowodem wpłaty wadium, opatrzonych napisem:

„Przetarg na lokal  przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 42/1”

Termin składania pisemnych ofert  –  do 10.11.2022r.  

w Biurze Obsługi Klienta  w siedzibie SM „ROW”.

Każda osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się z Regulaminem przetargu   dostępnym w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej

https://sm-row.pl/wp-content/uploads/2020/07/Regulamin-przetargu-na-ustanowienie-odr%C4%99bnej-w%C5%82asno%C5%9Bci-lokali-mieszkalnych.pdf

Szczegółowych  informacji  można  uzyskać  w  dziale  członkowsko – mieszkaniowym              

 tel. 32 4282704 lub 32 4282703

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania mieszkania z przetargu bez podania przyczyny.