DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW
w Wodzisławiu Śląskim
O G Ł A S Z A    PRZETARG
w dniu  17 GRUDNIA  2019

NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH:

Pszów, os. Józefa Tytki 1A/4
(2 pokoje z kuchnią) – o pow. użytkowej 48,06m2 I piętro
Wywoławcza wartość rynkowa     – 93 800,00 zł
Wysokość wadium                            – 14 100,00 zł o godz. 9:00

UWAGA! Mieszkanie można oglądać 13.12.2019r od 10:00 do 12:00 po uzgodnieniu tel. 887-133-233

Pszów, os. Józefa Tytki 4C/4
(2 pokoje z kuchnią) – o pow. użytkowej 47,08m2 I piętro
Wywoławcza wartość rynkowa        – 92 000,00 zł
Wysokość wadium                               -13 800,00 zł  o godz.10:00

UWAGA! Mieszkanie można oglądać 13.12.2019r od 10:00 do 12:00 po uzgodnieniu tel. 887-133-233

Pszów, ul. Juranda 2B/2
(2 pokoje z kuchnią) – o pow. użytkowej 36,17m2 parter
Wywoławcza wartość rynkowa      – 66 700,00 zł
Wysokość wadium                             – 10 100,00 zł o godz.11:00

UWAGA! Mieszkanie można oglądać 13.12.2019r od 10:00 do 12:00 po uzgodnieniu tel. 887-133-233

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43. Wadium należy wpłacić w dniu przetargu w kasie Spółdzielni.

Szczegółowych informacji można uzyskać

w  Mieszkaniowym Biurze Pośrednictwa tel. 32 428-27-44
w  dziale członkowsko-mieszkaniowym tel. 32 428-27-55

Mieszkania można zobaczyć na stronie http://mieszkania.sm-row.pl/
Spółdzielnia oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

Wymagane są dowody tożsamości jak i dowody wpłaty wadium do wglądu przed przystąpieniem do przetargu. Zgodnie z regulaminem postąpienie w licytacji ustnej nie może być niższe niż 500,00 zł.

Osoba, która wygra przetarg i w terminie 30 dni od daty przetargu nie wpłaci wylicytowanej wartości rynkowej lokalu na rzecz Spółdzielni lub nie dopełni pozostałych formalności traci wpłacone wadium.

Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium z chwilą zakończenia przetargu wszystkim uczestnikom licytacji, oprócz wygrywającego.

Zgodnie z § 8 pkt.3 Regulaminu, wygrywający przetarg z dniem przeprowadzenia przetargu staje się posiadaczem zależnym lokalu mieszkalnego i ponosi z tego tytułu opłaty ustalone dla danego lokalu (tzw. czynsz).

Umowę o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego osobie wyłonionej w drodze postępowania przetargowego Spółdzielnia zawiera w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej.

Wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego tj. wynagrodzenie notariusza, koszty sądowe w postępowaniu