DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”
w Wodzisławiu Śl.
z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

O G Ł A S Z A

w  dniu  6  kwietnia  2023r.  o godz. 1100

ustny   przetarg   nieograniczony

na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego,

w celu określenia wartości rynkowej stawki eksploatacyjnej.

Wodzisław Śl.,  ul. Wałowa 22/11                                             

(2 pokoje z kuchnią)                 – o pow. użytkowej 76,82m2                        III piętro

Stawka wywoławcza                 – 11,65 zł /m2       

Wysokość wadium          –  16 809,98 zł

UWAGA!  Mieszkanie można oglądać 03.04.2023r.  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  tel.  32 428-27-04


Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43.

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłaciły wymagane wadium na konto Spółdzielni                 ( nr konta 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428 ) i przedłożą dowód wpłaty.

Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni.

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli uczestnik który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię.

Wadium złożone przez uczestników przetargu którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można uzyskać:

na stronie internetowej                                                   www.sm-row.pl,

w dziale członkowsko-mieszkaniowym   tel. 32 428-27-04

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania mieszkania z przetargu bez podania przyczyny

————————————–

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”
w Wodzisławiu Śl.
z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

O G Ł A S Z A

p i s e m n y   przetarg   o f e r t o w y

NA  USTANOWIENIE  ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI  LOKALU  MIESZKALNEGO  POŁOŻONEGO:

 Wodzisław Śl.,  ul. Kard. St. Wyszyńskiego 48/3                                              

(2 pokoje z kuchnią)                                         – o pow. użytkowej 37,99m2                        PARTER

 

Wywoławcza wartość rynkowa                 – 117 800,00 zł        

Wysokość wadium          –  17 700,00 zł

                                          

UWAGA!  

UWAGA!  Mieszkanie można oglądać 27.03.2023r.  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  tel.  32 428-27-04

——————————————————————————————————————-

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłaciły wymagane wadium na konto Spółdzielni     ( nr konta 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428 )

Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni.

Pisemne oferty ( wzór do pobrania na stronie internetowej https://smrow.pl ) udziału     w przetargu przyjmowane są w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”     w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 w zamkniętych kopertach   z załączonym dowodem wpłaty wadium, opatrzonych napisem:

„Przetarg na lokal  przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 48/3”

Termin składania pisemnych ofert  –  do 31.03.2023r.  

w Biurze Obsługi Klienta  w siedzibie SM „ROW”.

Każda osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się z Regulaminem przetargu   dostępnym w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej

https://sm-row.pl/wp-content/uploads/2020/07/Regulamin-przetargu-na-ustanowienie-odr%C4%99bnej-w%C5%82asno%C5%9Bci-lokali-mieszkalnych.pdf

Szczegółowych  informacji  można  uzyskać  w  dziale  członkowsko – mieszkaniowym              

 tel. 32 4282704 lub 32 4282703

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania mieszkania z przetargu bez podania przyczyny.