DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”
w Wodzisławiu Śl.
z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

O G Ł A S Z A

pisemny przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych:

Rydułtowy, ul. Krzyżkowicka 22/1           

(1 pokój z kuchnią)     – o pow. użytkowej 27,70m2   parter

wywoławcza wartość rynkowa                      –        64 000,00 zł

Wysokość wadium                                          –          9 600,00 zł

UWAGA!  Mieszkanie można oglądać w dniu 29.12.2021r. po wcześniejszym uzgodnieniu tel. 32 428-27-04


Rydułtowy, ul. Krzyżkowicka 20/44         

(1 pokój z kuchnią) – o pow. użytkowej 27,01m2    parter

Wywoławcza wartość rynkowa                 –      70 000,00 zł

Wysokość wadium                                     –      10 500,00 zł

———————————————————————–

UWAGA!  Mieszkanie można oglądać w dniu 29.12.2021r. po wcześniejszym uzgodnieniu tel. 32 428-27-04

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłaciły na konto Spółdzielni

(nr konta 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428 ) wadium wymagane dla poszczególnego lokalu mieszkalnego.

Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni.

Pisemne oferty ( wzór do pobrania na stronie internetowej https://sm-row.pl ) udziału w przetargu przyjmowane są w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 w zamkniętych kopertach z załączonym dowodem wpłaty wadium, opatrzonych napisem: „Przetarg na lokal przy ul…………………………”

Termin składania pisemnych ofert –  do 10.01.2022r  w  Biurze Obsługi Klienta

lub wrzucić do urny znajdującej się w siedzibie SM „ROW”.

Każda osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się z Regulaminem przetargu  dostępnym w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej https://sm-row.pl/akty-prawne/regulaminy/

Szczegółowych informacji można uzyskać: w dziale członkowsko-mieszkaniowym    tel. 32 4282704 lub 32 4282703

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania mieszkania z przetargu bez podania przyczyny.

———————————————————————————————————————————–

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”
w Wodzisławiu Śl.
z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

O G Ł A S Z A

pisemny przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego:

Pszów, os. Józefa Tytki 3A/8

(1 pokój z kuchnią) – o pow. użytkowej 30,10m2  II piętro

Wywoławcza wartość rynkowa – 79 000,00 zł
Wysokość wadium – 11 900,00 zł

UWAGA! Mieszkanie można oglądać 20.08.2021r. od 9:00 do 11:00 po uzgodnieniu tel. 32 428-27-04

————————————————————————————————————————–

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłaciły wymagane wadium na konto Spółdzielni

( nr konta 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428 )

Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni.

Pisemne oferty ( wzór do pobrania na stronie internetowej https://sm-row.pl )

udziału  w przetargu przyjmowane są w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”

w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 w zamkniętych kopertach  

z załączonym dowodem wpłaty wadium, opatrzonych napisem:

„Przetarg na lokal    przy ul…………………………”

Termin składania pisemnych ofert  –  do 10.09.2021r.  

w Biurze Obsługi Klienta  w siedzibie SM „ROW”.

 Każda osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się z Regulaminem przetargu

dostępnym w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej https://sm-row.pl/akty-prawne/regulaminy/

Szczegółowych  informacji  można  uzyskać  w  dziale  członkowsko – mieszkaniowym

tel. 32 4282704 lub 32 4282703

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania mieszkania z przetargu bez podania przyczyny.

Regulamin-przetargu-na-ustanowienie-odrębnej-własności-lokali-mieszkalnych (1)