DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW
w Wodzisławiu Śląskim
O G Ł A S Z A   

p i s e m n y   PRZETARG    o f e r t o w y
 

NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH:

Rydułtowy, ul. Stanisława Ligonia 8/40
(2 pokoje z kuchnią) – o pow. użytkowej 45,50m2 I piętro
Wywoławcza wartość rynkowa – 89 000,00 zł
Wysokość wadium                        – 13 400,00 zł

UWAGA! Mieszkanie można oglądać 27.07.2020r. od 8:00 do 10:00 po uzgodnieniu tel. 32 428-27-76

Rydułtowy, ul. Stanisława Ligonia 8/22
(1 pokój z kuchnią) – o pow. użytkowej 29,20 m2 parter
Wywoławcza wartość rynkowa – 62 000,00 zł
Wysokość wadium                        –   9 300,00 zł

UWAGA! Mieszkanie można oglądać 27.07.2020r. od 8:00 do 10:00 po uzgodnieniu tel. 32 428-27-76

Rydułtowy, ul. Władysława Łokietka 6A/11
(1 pokój z kuchnią) – o pow. użytkowej 34,64m2 III piętro
Wywoławcza wartość rynkowa – 70 000,00 zł
Wysokość wadium                        – 10 500,00 zł

UWAGA! Mieszkanie można oglądać 27.07.2020r. od 8:00 do 10:00 po uzgodnieniu tel. 32 428-27-76

Rydułtowy, ul. Krzyżkowicka 20/14
(2 pokoje z kuchnią) – o pow. użytkowej 37,13m2 III piętro
Wywoławcza wartość rynkowa – 75 000,00 zł
Wysokość wadium                        – 11 300,00 zł

UWAGA! Mieszkanie można oglądać 27.07.2020r. od 8:00 do 10:00 po uzgodnieniu tel. 32 428-27-76

Wodzisław Śl., ul. Przemysława 5/69
(1 pokój z kuchnią) – o pow. użytkowej 31,39m2 V piętro
Wywoławcza wartość rynkowa – 80 000,00 zł
Wysokość wadium                        – 12 000,00 zł

UWAGA! Mieszkanie można oglądać 27.07.2020r od 8:00 do 10:00 po uzgodnieniu tel. 32 428-27-61 lub 32 428-27-62

Termin składania pisemnych ofert – do 3.08.2020r w Biurze Obsługi Klienta

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłaciły na konto Spółdzielni ( nr konta 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428 ) wadium wymagane dla poszczególnego lokalu mieszkalnego.
Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni.

Pisemne oferty ( wzór do pobrania na stronie internetowej https://sm-row.pl ) w zakładce „REGULAMIN PRZETARGU NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI udziału w przetargu przyjmowane są w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 w zamkniętych kopertach z załączonym dowodem wpłaty wadium, opatrzonych napisem: „Przetarg na lokal przy ul…………………………”

Szczegółowych informacji można uzyskać

w  Mieszkaniowym Biurze Pośrednictwa tel. 32 428-27-44
w  dziale członkowsko-mieszkaniowym tel. 32 428-27-55

Zgodnie z § 8 pkt.3 Regulaminu, wygrywający przetarg z dniem przeprowadzenia przetargu staje się posiadaczem zależnym lokalu mieszkalnego i ponosi z tego tytułu opłaty ustalone dla danego lokalu (tzw. czynsz).

Umowę o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego osobie wyłonionej w drodze postępowania przetargowego Spółdzielnia zawiera w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej.

Wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego tj. wynagrodzenie notariusza, koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowego obciążają osobę, na rzecz której zostaje ustanowiona odrębna własność lokalu.