DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”
w Wodzisławiu Śl.
z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

O G Ł A S Z A

p i s e m n y   przetarg      o f e r t o w y

NA USTANOWIENIE
ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO:

Rydułtowy, ul. Krzyżkowicka 20/14
(2 pokoje z kuchnią) – o pow. użytkowej 37,13m2 III piętro

Wywoławcza wartość rynkowa – 75 000,00 zł
Wysokość wadium – 11 300,00 zł
UWAGA! Mieszkanie można oglądać 8.10.2020r. od 8:00 do 10:00 po uzgodnieniu tel. 32 428-27-76

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłaciły wymagane wadium na konto Spółdzielni ( nr konta 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428 )
Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni.

Pisemne oferty ( wzór do pobrania na stronie internetowej https://sm-row.pl ) udziału w przetargu przyjmowane są w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 w zamkniętych kopertach z załączonym dowodem wpłaty wadium, opatrzonych napisem:
„Przetarg na lokal przy ul…………………………”

Termin składania pisemnych ofert – do 12.10.2020r

w Biurze Obsługi Klienta lub wrzucić do urny znajdującej się w siedzibie SM „ROW”.

Każda osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się z Regulaminem przetargu dostępnym w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej https://sm-row.pl.

Szczegółowych informacji można uzyskać w dziale członkowsko – mieszkaniowym tel. 32 4282704 lub 3204282703