DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”
w Wodzisławiu Śl.
z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

O G Ł A S Z A

p i s e m n y   przetarg   o f e r t o w y

NA  USTANOWIENIE  ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI  LOKALU  MIESZKALNEGO  POŁOŻONEGO:

 Rydułtowy,  ul. Krzyżkowicka 24/59                                              

(2 pokoje z kuchnią)                                         – o pow. użytkowej 37,04m2                        IV piętro

Wywoławcza wartość rynkowa                 – 130 000,00 zł        

Wysokość wadium          –  19 500,00 zł

UWAGA!  Mieszkanie można oglądać 14.09.2023r.  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  tel.  32 428-27-04

——————————————————————————————————————-

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłaciły wymagane wadium na konto Spółdzielni       ( nr konta 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428 )

Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni.

Pisemne oferty ( wzór do pobrania na stronie internetowej https://sm-row.pl/wp-content/uploads/2020/07/Regulamin-przetargu-na-ustanowienie-odr%C4%99bnej-w%C5%82asno%C5%9Bci-lokali-mieszkalnych.pdf) udziału w przetargu przyjmowane są w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 w zamkniętych kopertach z załączonym dowodem wpłaty wadium, opatrzonych napisem:

„Przetarg na lokal ……………………………………………………..”

Termin składania pisemnych ofert  –  do 19.09.2023r.  

w Biurze Obsługi Klienta  w siedzibie SM „ROW”.

Każda osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się z Regulaminem przetargu   dostępnym w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej

https://sm-row.pl/wp-content/uploads/2020/07/Regulamin-przetargu-na-ustanowienie-odr%C4%99bnej-w%C5%82asno%C5%9Bci-lokali-mieszkalnych.pdf

Szczegółowych  informacji  można  uzyskać  w  dziale  członkowsko – mieszkaniowym              

 tel. 32 4282704 lub 32 4282703

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania mieszkania z przetargu bez podania przyczyny.


Przetargi na sprzedaż i najem mieszkań

Zobacz także