DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54
  1. „Wymiana przewodów oświetleniowych na klatkach schodowych oraz instalacji elektrycznej w piwnicach w budynku przy ul. Krzyżkowickiej 24 w Rydułtowach”
  2. „Wykonanie robót malarskich na klatkach schodowych w budynku przy ul. Krzyżkowickiej 24 w Rydułtowach”
  3. „Wymiana pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną na budynku przy ul. Ofiar Terroru 93 w Rydułtowach.”
  4. ”Wykonanie konserwacji pokrycia dachowego na budynkach przy ul. Juranda 2 w Pszowie oraz przy ul. Przemysława 6 i 7 w Wodzisławiu Śl.”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień:
Pan Dariusz Sitek tel.: 32 428 27 35

Termin składania ofert – do 27.02.2023r. do godz. 9:00

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyny


Przetargi na roboty budowlane i remontowe

Zobacz także