DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

ogłasza przetargi na zadania:

  1. „Wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych budynek ul. Makuszyńskiego 8-12 w Radlinie, montaż wyłącznika p.poż. budynek os. Dąbrówki 6 w Wodzisławiu Śl.”
  2. „Wykonanie robót malarskich na klatkach schodowych budynek ul. Makuszyńskiego 8-12 w Radlinie.”
  3. „Naprawa istniejącego ocieplenia na elewacjach budynek ul. Wolności 6 w Radlinie wraz z remontem balkonów”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień:
Pan Dariusz Sitek tel.: 32 428 27 35

Termin składania ofert – do 06.02.2023r. do godz. 900

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyny.


Przetargi na roboty budowlane i remontowe

Zobacz także