DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54
  1. Wykonanie hydroizolacji i drenażu ściany balkonowej – ul. 26 Marca 130-138 w Wodzisławiu Śl.;
  2. Wykonanie izolacji termicznej rur c.w.u w piwnicach –  ul. Przemysława nr 16 i 18 w Wodzisławiu Śl.;
  3. Podwyższenie istniejących balustrad na klatkach schodowych – ul. Of. Terroru 93 w Rydułtowach, ul. Makuszyńskiego 8-12 w Radlinie;
  4. Wykonanie remontu balkonów – ul. Jagienki 2 segment A w Pszowie

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień:
Pan Dariusz Sitek tel.: 32 428 27 35

Termin składania ofert – do 27.02.2023r. do godz. 9:00

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyny


Przetargi na roboty budowlane i remontowe

Zobacz także