DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

ogłasza przetarg na zadanie:

„Termomodernizacja wraz z demontażem i utylizacją płyt zawierających azbest oraz regulacja instalacji c.o. w budynku mieszkalnym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Przemysława 14”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Pani Lidia Sztajnert, tel.: 32 428 27 41

Termin składania ofert – do 30.01.2023r do godz. 9:00

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny


Przetargi na roboty budowlane i remontowe

Zobacz także