DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

ogłasza przetargi na zadania:

 1. „Wykonanie nowej nawierzchni drogowej z podbudową i placu przy budynku           ul. Wyszyńskiego 40-48 w Wodzisławiu Śląskim”
 • „Wykonanie robót malarskich na klatkach schodowych – ul. Ofiar Terroru 93            w Rydułtowach.”

  Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień:
  Pan Dariusz Sitek tel.: 32 428 27 35

  Termin składania ofert – do 13.03.2023r. do godz. 9:00

  W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyny.

  ————————–

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
  44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
  tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

  ogłasza przetargi na zadania:

  1. „Wykonanie hydroizolacji i drenażu ściany balkonowej – ul. 26 Marca 130-138 w Wodzisławiu Śl.”

  2. „Wykonanie izolacji termicznej rur c.w.u w piwnicach –  ul. Przemysława nr 16 i 18 w Wodzisławiu Śl.”

  3. „Podwyższenie istniejących balustrad na klatkach schodowych – ul. Of. Terroru 93 w Rydułtowach, ul. Makuszyńskiego 8-12 w Radlinie”

  4. „Wykonanie remontu balkonów – ul. Jagienki 2 segment A w Pszowie”

  Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień:
  Pan Dariusz Sitek tel.: 32 428 27 35

  Termin składania ofert – do 27.02.2023r. do godz. 9:00

  W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyny

  ———————————————-

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
  44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
  tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

  ogłasza przetargi na zadania:

  1. „Wymiana przewodów oświetleniowych na klatkach schodowych oraz instalacji elektrycznej w piwnicach w budynku przy ul. Krzyżkowickiej 24 w Rydułtowach”
  2. „Wykonanie robót malarskich na klatkach schodowych w budynku przy                 ul. Krzyżkowickiej 24 w Rydułtowach”
  3. „Wymiana pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną na budynku przy           ul. Ofiar Terroru 93 w Rydułtowach.”
  4. ”Wykonanie konserwacji pokrycia dachowego na budynkach przy ul. Juranda 2 w Pszowie oraz przy ul. Przemysława 6 i 7 w Wodzisławiu Śl.”

  Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień:
  Pan Dariusz Sitek tel.: 32 428 27 35

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyny.

  Termin składania ofert – do 13.02.2023r. do godz. 9:00

  W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyny

  ———————————–

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
  44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
  tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

  ogłasza przetargi na zadania:

  1. „Wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych budynek ul. Makuszyńskiego 8-12 w Radlinie, montaż wyłącznika p.poż. budynek os. Dąbrówki 6 w Wodzisławiu Śl.”
  2. „Wykonanie robót malarskich na klatkach schodowych budynek ul. Makuszyńskiego 8-12 w Radlinie.”
  3. „Naprawa istniejącego ocieplenia na elewacjach budynek ul. Wolności 6 w Radlinie wraz z remontem balkonów”

  Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień:
  Pan Dariusz Sitek tel.: 32 428 27 35

  Termin składania ofert – do 06.02.2023r. do godz. 900

  W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyny.


  Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
  44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
  tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

  ogłasza przetarg na zadanie:

  „Termomodernizacja wraz z demontażem i utylizacją płyt zawierających azbest oraz regulacja instalacji c.o. w budynku mieszkalnym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Przemysława 14”

  Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Pani Lidia Sztajnert, tel.: 32 428 27 41

  Termin składania ofert – do 30.01.2023r do godz. 9:00

  W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację. 

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny


  Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
  44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
  tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

  ogłasza przetarg na zadanie:

  „Wymiana dźwigów osobowych w budynkach na os. XXX-lecia 54 oraz 127 w Wodzisławiu Śląskim”

  Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Pan Dariusz Kowalski, tel.: 32 428 27 77

  Termin składania ofert – do 19.12.2022r do godz. 900

  W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację. 

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/43852