DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

ogłasza przetarg na zadania:

Przetarg nr 1:

Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Krzyżkowickiej 22 w Rydułtowach i J. Rymera 8 w Radlinie

Przetarg nr 2:

„Malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. J. Rymera 8 w Radlinie oraz przy ul. Ofiar Terroru 95 i ul. Krzyżkowickiej 22 w Rydułtowach”

Przetarg nr 3:

„Podwyższenie balustrad w budynkach przy ul. Ofiar Terroru 95 w Rydułtowach oraz J. Rymera 8 i Wolności 8 w Radlinie”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Pan Konrad Gajewski tel.: 32 428 27 41

Termin składania ofert – do 19.01.2022r do godz. 900  w Biurze Obsługi Klienta Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali  specyfikację.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyny

——————————————

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

ogłasza przetarg na zadania:

Przetarg nr 1:

„Remont balkonów i tarasów w budynku wielorodzinnym na os. Dąbrówki 12A w Wodzisławiu Śląskim”

Przetarg nr 2:

„Naprawa ocieplenia i remont dachu w pawilonie przy ul. kard. St.  Wyszyńskiego 30 w Wodzisławiu Śląskim”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień:

Pan Konrad Gajewski, tel.: 32 428 27 41

Termin składania ofert – do 20.12.2021r do godz. 9:00 w Biurze Obsługi Klienta Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali  specyfikację.

 

 

 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/43852