DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

ogłasza przetarg na zadanie:

      „Wymiana dźwigów osobowych w budynkach na os. XXX-lecia 54 oraz 127 w Wodzisławiu Śląskim”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Pan Dariusz Kowalski, tel.: 32 428 27 77

Termin składania ofert – do 10.11.2022r do godz. 900

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

————————–

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

ogłasza przetarg na zadanie:

      „Naprawa istniejącego ocieplenia na elewacji południowej wraz z wymianą zadaszenia nad balkonem ostatniej kondygnacji w budynku przy ul. Szpitalnej 2a w Rydułtowach”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Pan Konrad Gajewski, tel.: 32 428 27 41

Termin składania ofert – do 19.09.2022r do godz. 900

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/43852