DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

OGŁOSZENIE

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”

44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

tel. 32 428 27 02     fax 32 428 27 30

 ogłasza dwa przetargi na zadania:

Przetarg nr 1:

„Wykonanie remontu ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wymianą posadzek balkonowych oraz wymianą balustrad na loggiach ppoż w budynku przy
ul. Korfantego 26 w Radlinie oraz wykonanie regulacji instalacji c.o. wraz z wymianą zaworów podpionowych i izolacji poziomów rur c.o. w piwnicach”

Przetarg nr 2:

„Wymiana balustrad balkonowych wraz z remontem balkonów w budynkach na ul. Tytki 2, 4 w Pszowie”

 Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Pan Konrad Gajewski tel.: 32 428 27 41

Termin składania ofert – do 09.11.2020r do godz. 900  w Biurze Obsługi Klienta Spółdzielni.

 W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali  specyfikację.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyny.

————————————————————-

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”

44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

tel. 32 428 27 02     fax 32 428 27 30

 ogłasza przetarg na zadanie:

„Remont ocieplenia ścian zewnętrznych z wymianą posadzek oraz balustrad na balkonach, dociepleniem stropodachu, izolacją przeciwwilgociową z drenażem ściany fundamentowej północnej, oraz robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13-19 w Wodzisławiu Śląskim”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Panem Konradem Gajewskim tel.: 32 428 27 41.

Termin składania ofert – do 17.08.2020r do godz. 900  w Biurze Obsługi Klienta Spółdzielni.

 W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.

——————————————————

OGŁOSZENIE

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”

44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

tel. 32 428 27 02     fax 32 428 27 30

 

ogłasza przetargi na zadania:

Przetarg nr 1:

„ Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu wraz z termomodernizacją budynku przy

  1. Przemysława 1 w Wodzisławiu Śląskim”

Przetarg nr 2:

„ Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu wraz z termomodernizacją budynku przy

  1. Przemysława 7 w Wodzisławiu Śląskim”

Przetarg nr 3:

„ Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu wraz z termomodernizacją budynku przy

  1. Przemysława 11 w Wodzisławiu Śląskim”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Panem Rafałem Ossowskim tel.: 32 428 27 35

Termin składania ofert – do 20.07.2020r do godz. 900  w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax. 32 428 27 30

ogłasza przetarg na:

„Określenie projektowanej żywotności eksploatacyjnej – resursu dźwigów oraz określenie stopnia jego wykorzystania – dla 47 szt. dźwigów osobowych w budynkach na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śl. ,
oraz Radlinie. ”

Ofertę należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularze Specyfikacji można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 23 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji
i wyjaśnień pod nr telefonu: 609 802 693.

Termin składania ofert – do 04.02.2020 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

——————————————

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

ogłasza przetargi na zadania:

Przetarg nr 1:
„Wykonanie robót malarskich na klatkach schodowych w budynkach zlokalizowanych przy ul. Tysiąclecia 8-10 i ul. Wojska Polskiego 2-4 w Wodzisławiu Śląskim.”

Przetarg nr 2:
„Wykonanie robót malarskich na klatkach schodowych w budynkach zlokalizowanych przy ul. Wałowej 22 w Wodzisławiu Śląskim i na os. J. Tytki 7 w Pszowie”

Przetarg nr 3:
„Remont pokrycia dachowego na budynku na os. XXX-lecia 39, konserwacja pokrycia dachowego z wymianą wyłazu w budynku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 14-16 oraz malowanie pokrycia dachu budynku na os. Dąbrówki 11, w Wodzisławiu Śląskim”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobami wyznaczonymi do udzielania informacji i wyjaśnień: Pan Dariusz Sitek tel.: 32 428 27 35 – przetarg nr 1 oraz Pan Konrad Gajewski tel.: 32 428 27 41 – przetargi nr 2, 3.

Termin składania ofert – do 23.12.2019r do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.

———————–

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

ogłasza przetargi na zadania:

Przetarg nr 1:
„Regulacja instalacji c.o. z wymianą zaworów podpionowych, wymianą części grzejników na klatkach schodowych i w piwnicy, izolacja poziomów rur c.o. w piwnicach w budynkach przy ul. Korfantego 22 w Radlinie oraz ul. Kard. St. Wyszyńskiego 14-16 w Wodzisławiu Śląskim.”

Przetarg nr 2:
„Wymiana zaworów podpionowych, wymiana części grzejników na klatkach schodowych i w piwnicy, izolacja rur c.o. w piwnicach w budynku mieszkalnym przy ul. 26 Marca 168 w Wodzisławiu Śląskim”

Przetarg nr 3:
„Wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych z wymianą opraw oświetleniowych na LED w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 2-4, ul. Tysiąclecia 8-10 i ul. Wałowej 22 w Wodzisławiu Śląskim”

Przetarg nr 4:
„Wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych z wymianą opraw oświetleniowych na LED w budynku mieszkalnym na os. J. Tytki 7 w Pszowie”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobami wyznaczonymi do udzielania informacji i wyjaśnień: Panem Konradem Gajewskim tel.: 32 428 27 41 – przetargi nr 1, 2 oraz Panem Rafałem Ossowskim tel.: 32 428 27 35 – przetargi nr 3, 4.
Termin składania ofert – do 16.12.2019r do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni.
W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.

——————————————–

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

ogłasza przetargi ograniczone na zadania:

1)„Wykonanie robót malarskich i innych prac towarzyszących w 
      budynkach przy ul. Łokietka nr 4,6,8 w Rydułtowach”

2) „Wykonanie robót malarskich i innych prac towarzyszących
      w budynkach na os. Dąbrówki nr 10,15,24 w Wodzisławiu Ślaskim”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularze Specyfikacji można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Panem Konradem Gajewskim tel.: 32 428 27 41.

Termin składania ofert – do 09.12.2019r do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci, którzy pobrali specyfikacje.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

————————————————————————

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”

44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

tel. 32 428 27 02     fax 32 428 27 30

ogłasza przetargi na zadania:

Przetarg nr 1:

„Remont ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wymianą posadzek oraz balustrad na balkonach w budynku mieszkalnym przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 14-16
w Wodzisławiu Śląskim wraz z wykonaniem drenażu i izolacji ścian fundamentowych.”

Przetarg nr 2:

„Remont ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wymianą posadzek na balkonach oraz remontem betonowych balustrad loggii i wymianą balustrad na loggiach ppoż.
w budynku mieszkalnym przy ul. Korfantego 22 w Radlinie.”

Przetarg nr 3:

„Wymiana balustrad balkonowych wraz z wymianą posadzek oraz naprawa istniejącego ocieplenia na elewacji balkonowej budynku przy ul. Ofiar Terroru 97
w Rydułtowach”

Przetarg nr 4:

„Wymiana balustrad balkonowych wraz z remontem balkonów w budynkach na
os. Tytki 1, 2, 4 w Pszowie”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobami wyznaczonymi do udzielania informacji i wyjaśnień: Panem Rafałem Ossowskim tel.: 32 428 27 35 – przetargi nr 1, 2 oraz Panem Konradem Gajewskim tel.: 32 428 27 41 – przetargi nr 3, 4.

Termin składania ofert – do 2.12.2019r do godz. 900  w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyny.

—————————————————————–

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”

44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

tel. 32 428 27 02     fax 32 428 27 30

 ogłasza dwa przetargi na zadania:

Przetarg nr 1:

„Wykonanie remontu ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wymianą posadzek balkonowych oraz wymianą balustrad na loggiach ppoż w budynku przy
ul. Korfantego 18 w Radlinie”

Przetarg nr 2:

„Wykonanie remontu ocieplenia ściany balkonowej oraz dwóch ścian szczytowych wraz z wymianą posadzek i balustrad na balkonach w budynku przy ul. Ligonia 12 w Rydułtowach”

 Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Pan Dariusz Sitek tel.: 32 428 27 35.

Termin składania ofert – do 16.07.2019r do godz. 900  w sekretariacie Spółdzielni.

 W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali  specyfikację.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02     fax 32 428 27 30

ogłasza przetargi ograniczone na zadania:

1) „Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych remontu balkonów z wymianą balustrad w budynkach na os. Tytki 2 i 4 w Pszowie” 

2) „Wykonanie projektów budowlano–wykonawczych remontu balkonów wraz z wymianą zadaszeń balkonów w budynkach nr 11 i 12A, F na os. Dąbrówki w Wodzisławiu Śląskim”

3) „Wykonanie projektu budowlano–wykonawczego remontu wejścia do budynku mieszkalnego nr 4 przy ul. Szpitalnej w Rydułtowach.”

4) „Wykonanie robót malarskich w budynkach mieszkalnych na  os. Tytki nr 2, 3 w Pszowie”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularze Specyfikacji można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Panem Konradem Gajewskim tel.: 32 428 27 41.

Terminy składania ofert:
– dla przetargów nr1– 3 do 24.04.2019r do godz. 15:00 w sekretariacie Spółdzielni.
– dla przetargu nr 4 do 26.04.2019r do godz. 14:00 w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci, którzy pobrali specyfikacje.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02     fax. 32 428 27 30

ogłasza przetarg na nw. roboty:

„wykonywanie kontroli szczelności wraz z usuwaniem stwierdzonych nieszczelności instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych i lokalach mieszkalnych na zasobach Spółdzielni w Radlinie i Pszowie”

Ofertę należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularze Specyfikacji można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 23 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobami wyznaczonymi do udzielania informacji
i wyjaśnień pod nr telefonu: 32 428 27 34.

Termin składania ofert – do 12.04.2019r do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02     fax 32 428 27 30

ogłasza cztery przetargi na zadania:

Przetarg nr 1:
„Wykonanie remontu ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wymianą posadzek
i balustrad na balkonach w budynku nr 93-96 na os. XXX-lecia
w Wodzisławiu Śląskim”

Przetarg nr 2:
„Wykonanie remontu ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wymianą posadzek balkonowych oraz wymianą balustrad na loggiach ppoż w budynku przy ul. Korfantego 18 w Radlinie”

Przetarg nr 3:
„Wykonanie remontu ocieplenia ściany frontowej oraz ściany balkonowej wraz z wymianą posadzek i balustrad na balkonach w budynku przy ul. Pokoju 1-5 w Wodzisławiu Śląskim”

Przetarg nr 4:
„Wykonanie remontu ocieplenia ściany balkonowej oraz dwóch ścian szczytowych wraz z wymianą posadzek i balustrad na balkonachw budynku przy ul. Ligonia 12 w Rydułtowach”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Panem Rafałem Ossowskim tel.: 32 428 27 35.

Termin składania ofert – do 08.02.2019r do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali  specyfikację.


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02     fax 32 428 27 30

ogłasza przetargi na nw. roboty:

1. Wykonanie robót malarskich w budynkach mieszkalnych
– os. Tytki 2, 3 w Pszowie,
– os. Dąbrówki 13, 14, 16,
– ul. Leszka 7
– ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 24B w Wodzisławiu Śląskim

2. Remont balkonów w budynkach mieszkalnych na os. Dąbrówki 3, 12 w Wodzisławiu Śląskim

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularze Specyfikacji można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobami wyznaczonymi do udzielania informacji i wyjaśnień pod nr telefonu: 32 428 27 35.

Termin składania ofert – do 30.01.2019r.  w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali  specyfikację.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyny


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02     fax 32 428 27 30

ogłasza  przetarg na:

„Remont ocieplenia budynku mieszkalnego przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1-3 w Wodzisławiu Śląskim wraz z regulacją instalacji c.o., wykonaniem drenażu i izolacji ścian fundamentowych oraz konserwacją pokrycia papowego”

Ofertę należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień Panem Dariuszem Sitek tel.: 32 428 27 35.

Termin składania ofert – do 18.01.2019r do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni.


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02     fax. 32 428 27 30

ogłasza przetarg na nw. roboty:

„wykonywanie kontroli szczelności wraz z usuwaniem stwierdzonych nieszczelności instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych i lokalach mieszkalnych na zasobach Spółdzielni w Radlinie i Pszowie”

Ofertę należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularze Specyfikacji można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 23 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobami wyznaczonymi do udzielania informacji i wyjaśnień pod nr telefonu: 32 428 27 34.

Termin składania ofert – do 20.12.2018r do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02     fax 32 428 27 30

ogłasza przetargi na nw. roboty:

„Wykonanie instalacji odgromowej wraz z wykonaniem nowego otoku w gruncie dla budynków przy ul. Korfantego 26, Makuszyńskiego 8-12 w Radlinie oraz na Pl. Zwycięstwa 2 w Wodzisławiu Śląskim”

„Wykonanie robót malarskich w budynkach mieszkalnych na os. Tytki 2, 3 w Pszowie, na os. Dąbrówki 13, 14, 16 oraz robót malarskich z wymianą opraw oświetleniowych na LED w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na os. XXX-lecia 31-33 w Wodzisławiu Śląskim”

„Wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych wraz z wymianą opraw oświetleniowych na LED w budynkach mieszkalnych na os. Tytki 2, 3 w Pszowie”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularze Specyfikacji można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobami wyznaczonymi do udzielania informacji
i wyjaśnień pod nr telefonu: 32 428 27 35.

Termin składania ofert – do 21.12.2018r do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali  specyfikację.


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02     fax 32 428 27 30

ogłasza przetargi na nw. roboty:

„Malowanie klatek z robotami towarzyszącymi w budynkach na os. XXX-lecia 18-21, 106-109, 110-113, 114-117, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1-3, 5-11 oraz ul. Przemysława 4 w Wodzisławiu Śląskim”

„ Wymiana balustrad na balustrady ze stali nierdzewnej na os. XXX-lecia 18-21, 106-109, 110-113, 114-117 w Wodzisławiu Śląskim oraz podwyższenie balustrad z montażem pochwytów ze stali nierdzewnej na os. Józefa Tytki 1, 2, 3 oraz ul. Juranda 6
w Pszowie”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularze Specyfikacji można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobami wyznaczonymi do udzielania informacji i wyjaśnień pod nr telefonu: 32 428 27 35.

Termin składania ofert – do 14.12.2018r do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali  specyfikację.


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02     fax 32 428 27 30

ogłasza przetargi na nw. roboty:

„Malowanie pokrycia dachowego z częściową wymianą rynien i rur spustowych na budynkach na os. Dąbrówki 12, 15 w Wodzisławiu Śląskim”

„Wykonanie robót malarskich i innych prac towarzyszących w budynkach mieszkalnych na os. Tytki 1, przy ul. Juranda 6 w Pszowie oraz przy ul. Tysiąclecia 2,2a
w Wodzisławiu Śląskim”

„Wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych wraz z wymianą opraw oświetleniowych na LED w budynkach mieszkalnych na os Tytki 1, przy ul. Juranda 6
w Pszowie oraz przy ul. Tysiąclecia 2,2a w Wodzisławiu Śląskim”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularze Specyfikacji można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobami wyznaczonymi do udzielania informacji i wyjaśnień pod nr telefonu: 32 428 27 35.

Termin składania ofert – do 03.12.2018r do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni.
W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali  specyfikację.


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02     fax 32 428 27 30

ogłasza trzy przetargi na zadania:

Przetarg nr 1:
„Pogrubienie ocieplenia ścian osłonowych wraz z remontem balkonów
w budynku przy ul. 26 Marca 168 w Wodzisławiu Śląskim wraz z regulacją instalacji c. o.”

Przetarg nr 2:
„Remont ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z regulacją instalacji c. o.
w budynku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1-3 w Wodzisławiu Śląskim”

Przetarg nr 3:
„Naprawa istniejącego ocieplenia na elewacji wejściowej w klatce nr 129 na
os. XXX-lecia w Wodzisławiu Śląskim”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Panem Rafałem Ossowskim tel.: 32 428 27 35.
Termin składania ofert – do 27.11.2018r do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni. W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali  specyfikację.


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02     fax 32 428 27 30

ogłasza przetarg ograniczony na zadanie:

–  „Wykonanie hydroizolacji i drenażu ścian budynków mieszkalnych
     położonych przy ul. PCK 22-24,  26-28 w Wodzisławiu Śląskim.”

Ofertę należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Panem Konradem Gajewskim tel.: 32 428 27 41.

Termin składania ofert – do 09.11.2018r do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci, którzy pobrali specyfikacje.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02     fax 32 428 27 30

ogłasza pięć przetargów na zadania:

1. Wymiana instalacji elektrycznych na klatce schodowej wraz z wymianą opraw oświetleniowych na LED w budynku mieszkalny przy ul. Rymera 4 w Radlinie.

2. Malowanie klatki schodowej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Rymera 4 w Radlinie.

3. Naprawa istniejącego ocieplenia elewacji, ocieplenie cokołu, naprawa posadzek balkonowych oraz wymiana zadaszeń nad balkonami w budynku przy ul. Szpitalnej 4 w Rydułtowach.

4. Konserwacja dachów budynków przy ul. Łokietka 6 w Rydułtowach oraz na os. XXX-lecia 68-71, 101-104, 106-109 w Wodzisławiu Śląskim.

5. Demontaż belek żelbetowych na elewacji balkonowej wraz ze wzmocnieniem konstrukcji balkonów w budynku położonym przy ul. H. Sienkiewicza 26-30 w Radlinie.

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Panem Rafałem Ossowskim tel.: 32 428 27 35.

Terminy składania ofert:
przetargi nr 1, 2:     – do 15.10.2018r do godz. 9:00
przetargi nr 3, 4, 5:    – do 22.10.2018r do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali  specyfikację.


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02     fax 32 428 27 30

ogłasza:

– „Sześć przetargów na wymianę instalacji elektrycznych na klatkach schodowych wraz z wymianą opraw oświetleniowych na LED w budynkach mieszkalnych w Wodzisławiu Śląskim, Pszowie i Radlinie.

– „Sześć przetargów na malowanie klatek schodowych wraz z pracami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych w Wodzisławiu Śląskim, Pszowie i Radlinie.

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Panem Rafałem Ossowskim tel.: 32 428 27 35.

Termin składania ofert – do 08.10.2018r do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali  specyfikację.


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02     fax 32 428 27 30

ogłasza przetarg ograniczone na zadanie:


– „Konserwacja dachów budynków przy ul. Łokietka 6 w
Rydułtowach oraz na os. XXX-lecia 68-71, 101-104, 106-109 w
Wodzisławiu Śląskim”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularze Specyfikacji można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Panem Konradem Gajewskim tel.: 32 428 27 41.

Termin składania ofert – do 10.09.2018r do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni.


W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci, którzy pobrali specyfikacje.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02     fax 32 428 27 30

ogłasza dwa przetargi na zadania:


Przetarg nr 1:
„Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej wraz z wymianą opraw oświetleniowych na LED, wykonaniem robót malarskich i innych prac towarzyszących w budynku mieszkalnym przy ul. Obywatelskiej 31
w Rydułtowach”


Przetarg nr 2:
„Wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych wraz z wymianą opraw oświetleniowych na LED, wykonaniem robót malarskich i innych prac towarzyszących w budynku mieszkalnym na os. Józefa Tytki 4
w Pszowie”


Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularze Specyfikacji dla każdego z przetargów można pobrać w siedzibie Zarządu pok. 25 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Panem Konradem Gajewskim tel.: 32 428 27 41.

Termin składania ofert – do 03.09.2018r do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni.
W przetargach mogą brać udział tylko Oferenci, którzy pobrali specyfikacje.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02     fax 32 428 27 30


ogłasza przetarg na:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu balkonów z wymianą balustrad w budynkach przy
ul. Jagienki 2 i 4 w Pszowie.


Bliższych informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni tel.: 32 428 27 40: 32 428 27 35

Termin składania ofert – do 27.08.2018r do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02     fax 32 428 27 30

poszukuje firm do wykonania poniższych robót:

1. „Naprawa i konserwacja dachów na trzech budynkach w Rydułtowach”

2. „Naprawa istniejącego ocieplenia elewacji, wymiana posadzek
balkonowych  oraz wymiana zadaszeń nad balkonami w budynku
przy ul. Szpitalnej 4 w Rydułtowach .”

3. „Wykonanie hydroizolacji i drenażu ścian budynków mieszkalnych
położonych  przy ul. PCK 22-24,  26-28 w Wodzisławiu Śląskim.”

Bliższych informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni  tel.: 32 428 27 40; 32 428 27 41.


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02     fax 32 428 27 30

ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie projektów
budowlano-wykonawczych na nw. zadania :

1. Poprawa zagospodarowania terenu przy budynkach przy
ul. 26-Marca 156, 166, 168 w Wodzisławiu Śląskim.

2. Poprawa zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami nr 9 i 12
oraz 13 i 16 przy ul. Przemysława w Wodzisławiu Śląskim.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni  tel.: 32 428 27 40; 32 428 27 41.

Termin składania ofert: do 02.07.2018r do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni.


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

ogłasza przetarg ograniczony na zadanie:

„Wykonanie instalacji odgromowej wraz z wykonaniem nowego otoku w gruncie dla budynków przy ul. Plebiscytowej 46 w Rydułtowach oraz przy ul. Rogozina 24, W. Korfantego 20, 24 w Radlinie”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Panem Konradem Gajewskim tel.: 32 428 27 41.

Termin składania ofert: do 10.07.2018r do godz. 9.00

w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci, którzy pobrali specyfikacje.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02     fax 32 428 27 30

ogłasza zapytanie ofertowe na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami termomodernizacyjnymi na budynkach:

1. Przy ul. Przemysława 4 i 18 w Wodzisławiu Śląskim.
2. Przy ul. Wałowej 22 w Wodzisławiu Śląskim.

Bliższe informacje po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Panem Rafałem Ossowskim tel.: 32 428 27 35.

Termin składania ofert: do 19.06.2018r do godz. 9:00
w sekretariacie Spółdzielni.


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 42 82 700     fax 32 42 82 730

ogłasza przetargi nieograniczone na zadania:

1. „Naprawa istniejącego ocieplenia elewacji, ocieplenie cokołu z robotami towarzyszącymi na balkonach w budynku przy ul. Szpitalnej 4 w Rydułtowach .”

2. „Wymiana opraw oświetleniowych żarowych na LED-owe wraz z wykonaniem prac towarzyszących w trzech budynkach w Rydułtowach oraz w dwóch budynkach w Wodzisławiu Śląskim.”


3. „Wykonanie hydroizolacji i drenażu ścian budynków mieszkalnych
położonych  przy ul. PCK 22-24,  26-28 w Wodzisławiu Śląskim.”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularze Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można pobrać w siedzibie

Zamawiającego pok. 25 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Panem Konradem Gajewskim tel.: 32 428 27 41.

Termin składania ofert: do 07.06.2018r do godz. 9:00 w  sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci, którzy pobrali specyfikacje.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.