DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

ogłasza przetarg na zadanie:

1. „Wymiana istniejącego pokrycia dachowego z blachy trapezowej na nową T55 na budynku pawilonu usługowego na os. XXX-lecia 62A w Wodzisławiu Śl.”

2. „Remont balkonów i tarasów w budynku wielorodzinnym na os. Dąbrówki 12A w Wodzisławiu Śl.”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularze Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Pan Dariusz Sitek,      tel.: 32 428 27 35

Termin składania ofert – do 06.06.2022r do godz. 900

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyny.

———————————–

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

ogłasza przetarg na zadanie:

„ Wymiana dźwigu osobowego w budynku na os. XXX-lecia 58 oraz w budynku przy ul. 26 Marca 166 w Wodzisławiu Śląskim

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Pan Rafał Ossowski, tel.: 32 428 27 35

Termin składania ofert – do 26.04.2022r do godz. 900

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

——————————————–

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

ogłasza trzy przetarg na zadania:

1. „ Remont ocieplenia wraz z regulacją instalacji c.o. oraz wymianą balustrad i  remontem loggii w budynku mieszkalnym nr 80-83 na os. XXX-lecia w Wodzisławiu Śl.”

2. „ Remont ocieplenia wraz z regulacją instalacji c.o. oraz wymianą balustrad i  remontem loggii w budynku mieszkalnym nr 85-88 na os. XXX-lecia w Wodzisławiu Śl.”


3. „ Remont ocieplenia wraz z regulacją instalacji  c.o. oraz wymianą balustrad i  remontem loggii w budynku mieszkalnym nr 89-92 na os. XXX-lecia w Wodzisławiu Śl.”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularze Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Pan Rafał Ossowski, tel.: 32 428 27 35

Termin składania ofert – do 25.04.2022r do godz. 900

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyny.

———————————————-

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

ogłasza przetarg na zadania:

Przetarg nr 1:

      „Wykonanie prac budowlanych przy pawilonie usługowym ul. Plebiscytowa 48

w Rydułtowach”

Przetarg nr 2:

      „Remont balkonów i tarasów w budynku wielorodzinnym na os. Dąbrówki 12A

Wodzisławiu Śląskim”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Pan Krzysztof Konefał dla przetargu nr 1 oraz Pan Konrad Gajewski dla przetargu nr 2, tel.: 32 428 27 41

Termin składania ofert – do 21.04.2022r do godz. 900  w Biurze Obsługi Klienta Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali  specyfikację.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

———————————————

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

ogłasza przetarg na zadania:

Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z przebudową miejsc postojowych przy ul. Ofiar Terroru 95 i 97 w Rydułtowach.

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień:

Pan Konrad Gajewski, tel.: 32 428 27 41

Termin składania ofert – do 21.03.2022r do godz. 900

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.

———————————————

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

ogłasza przetarg na zadania:

Przetarg nr 1:

  „Naprawa istniejącego ocieplenia na elewacjach szczytowych  klatek nr 127 i 129

na os. XXX-lecia w Wodzisławiu Śl.”

Przetarg nr 2:

  „Wykonanie robót malarskich na klatkach schodowych w budynkach przy  ul.W.Polskiego 6-8, 10-12,

przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13-19 w Wodzisławiu Śl. ”

Przetarg nr 3:

 „Wykonanie robót malarskich na klatkach schodowych w budynku przy   ul. Sienkiewicza 26-30 w Radlinie”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień:
Pan Dariusz Sitek tel.: 32 428 27 35

Termin składania ofert – do 14.03.2022r. do godz. 900

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.

———————————————-

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

ogłasza przetarg na zadania:

Przetarg nr 1:

 „Wykonanie konserwacji pokrycia dachowego na 6-ciu budynkach 5-cio kondygnacyjnych, 2-4 klatkowych w Wodzisławiu Śląskim.”

Przetarg nr 2:

 „Wykonanie konserwacji pokrycia dachowego z wymianą naświetli na części budynków na 6-ciu budynkach 5-cio kondygnacyjnych, 1-4 klatkowych w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim.”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień:
Pan Dariusz Sitek tel.: 32 428 27 35

Termin składania ofert – do 21.02.2022r. do godz. 900

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.

————————————————–

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

ogłasza przetarg na zadania:

Przetarg nr 1:

      „ Remont pokrycia dachowego na budynkach nr 12A i 3A oraz konserwacja pokrycia  na budynkach nr 12, 15, 18 przy ul. Przemysława oraz budynkach nr 35, 127-129 na os. XXX-lecia w Wodzisławiu Śląskim”

Przetarg nr 2:

      „Przebudowa wewnętrznej instalacji C.O. na parterze w budynkach na os. Dąbrówki 3, 8, 9, 14, 24 i 25 w Wodzisławiu Śląskim”

Przetarg nr 3:

         „Remont balkonów i tarasów w budynku wielorodzinnym na os. Dąbrówki 12A w  

           Wodzisławiu Śląskim”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Pan Konrad Gajewski, tel.: 32 428 27 41

Termin składania ofert – do 07.02.2022r do godz. 900 W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację

————————————-

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
44-300 Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 02 fax 32 428 27 30

ogłasza przetarg na zadania:

Przetarg nr 1:

Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Krzyżkowickiej 22 w Rydułtowach i J. Rymera 8 w Radlinie

Przetarg nr 2:

„Malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. J. Rymera 8 w Radlinie oraz przy ul. Ofiar Terroru 95 i ul. Krzyżkowickiej 22 w Rydułtowach”

Przetarg nr 3:

„Podwyższenie balustrad w budynkach przy ul. Ofiar Terroru 95 w Rydułtowach oraz J. Rymera 8 i Wolności 8 w Radlinie”

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularz Specyfikacji oddzielnie dla każdego z przetargów można otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobą wyznaczoną do udzielania informacji i wyjaśnień: Pan Konrad Gajewski tel.: 32 428 27 41

Termin składania ofert – do 19.01.2022r do godz. 900  w Biurze Obsługi Klienta Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali  specyfikację.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyny

——————————————

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/43852