DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Ogłoszenie

Informujemy, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” Komornik Sądowy  PIOTR  SZWEDA

I termin licytacji mieszkania na statusie własnościowego prawa lub odrębnej własności do lokalu ustalając cenę wywoławczą w wysokości 3/4 wartości mieszkania

L.p Adres

Pow.

użytkowa

Termin

licytacji

Cena wywoławcza

licytacji

1 Wodzisław Śl.
os. XXX-lecia 110/4
55,29m2 6.09.2019r.
godz. 12:00
 88.500,00 zł

Bliższych  informacji  można  uzyskać   w Kancelarii Komorniczej  Piotra Szwedy w Wodzisławiu Śl. przy ul. Styczyńskiego 2 (tel. 32 455-17-69)  lub w  Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”  w  Wodzisławiu Śl. przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 43 w  dziale windykacji  (tel. 32 455-66-86  wew. 106  lub  112).

Ogłoszenie

Informujemy, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” Komornik Sądowy  MAREK DYRBUŚ

ogłosił I termin licytacji mieszkania na  statusie własnościowego prawa lub prawa odrębnej własności do lokalu ustalając cenę wywoławczą w wysokości 3/4  wartości mieszkania

l.p. adres pow. użytkowa Termin licytacji Cena wywoławcza licytacji
1
2

II termin licytacji mieszkania na statusie własnościowego prawa lub prawa odrębnej własności do lokalu ustalając cenę wywoławczą w wysokości 2/3 wartości mieszkania

L.p. Adres pow. użytkowa termin licytacji cena wywoławcza licytacji

Bliższych informacji można uzyskać  w Kancelarii Komorniczej Marka Dyrbusia w Wodzisławiu Śl.przy ul. Pawła Pośpiecha 2 (tel.  0-32 455 52 48)  lub w Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”  w  Wodzisławiu Śl. przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 43  w  dziale windykacji  (tel  0-32  455-66-86  wew .106 lub 112)

Ogłoszenie

Informujemy, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” Komornik Sądowy  ŁUKASZ  TWARÓG

I termin licytacji mieszkania na statusie własnościowego prawa lub prawa odrębnej własności do lokalu ustalając cenę wywoławczą w wysokości 3/4 wartości mieszkania

l.p Adres pow.  użytkowa Termin licytacji cena wywoławcza  licytacji
 1

II termin licytacji mieszkania na statusie własnościowego prawa lub prawa odrębnej własności do lokalu ustalając cenę wywoławczą w wysokości 2/3 wartości mieszkania

L.p. Adres pow. użytkowa termin licytacji cena wywoławcza licytacji
1

Bliższych informacji  można  uzyskać   w Kancelarii Komorniczej  Łukasza Twaroga w Wodzisławiu Śl. przy ul. Św. Jana 16 (tel. 32 440-88-83) lub w  Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”  w  Wodzisławiu Śl. przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 43 w  dziale windykacji  (tel. 32 455-66-86  wew. 106  lub  112).

Ogłoszenie

Informujemy, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” Komornik Sądowy  MIROSŁAW  SZOSTEK

ogłosił I termin licytacji mieszkania na  statusie własnościowego prawa lub prawa odrębnej własności do lokalu ustalając cenę wywoławczą w wysokości 3/4  wartości mieszkania

l.p. adres pow. użytkowa Termin licytacji Cena wywoławcza licytacji
1

Bliższych  informacji  można  uzyskać   w Kancelarii Komorniczej  Mirosława Szostek w Wodzisławiu Śl. przy ul. Rynek 6 (tel. 32 410-23-32)  lub w  Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”  w  Wodzisławiu Śl. przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 43 w  dziale windykacji  (tel. 32 455-66-86  wew. 106  lub  112).