DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Ofertę należy sporządzić wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest do pobrania na stronie internetowej www.sm-row.pl bądź do odbioru w Biurze Obsługi Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”

Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śl.

w terminie do 26 kwietnia 2021r. do godz. 16:00 w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem: „przetarg na wykonanie operatów szacunkowych” Spółdzielnia oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie.

S P E C Y F I K A C J A

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 RODO


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej