DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

25.04.2016r. o godz. 17:00 tj. poniedziałek dla członków osiedli Dąbrówki, Piastów i XXX–lecia PRL (część I)
w I Liceum Ogółnokształcącym im 14 Pułku Powstańców Śl.
w Wodzisławiu Śl. przy ul. Szkolnej 1.

26.04.2016r. o godz. 17:00 tj. wtorek dla członków osiedla Centrum (część II)
w I Liceum Ogółnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śl.
w Wodzisławiu Śl. przy ul. Szkolnej 1.

27.04.2016r. o godz. 17;00 tj. środa dla członków zamieszkałych na terenie gminy Pszów (część III)
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie ul. Traugutta 32.

28.04.2016r. o godz. 17:00 tj. czwartek dla członków zamieszkałych na terenie gminy Rydułtowy (część IV)
w Rydułtowskim Centrum Kultury „FENIKS”
w Rydułtowach ul. Strzelców Bytomskich 9a.

29.04.2016r. o godz. 17:00 tj. piątek dla członków zamieszkałych na terenie gminy Radlin (część V)
w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie ul. Mariacka 9.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Prezydium Zebrania.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok.

5. Podjecie Uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2015 r. oraz z realizacji Uchwał
Walnego Zgromadzenia z dnia 29.04.2015r.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu Spółdzielni za 2015 rok.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.

9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2015 rok

10. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej wg stanu na 31.12.2015r.

11. Podjęcie Uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Spółdzielnia.

12. Podjęcie Uchwały w sprawie kontynuacji termomodernizacji na osiedlu Piastów w Wodzisławiu Śl.

13. Rozpatrzenie odwołań od Uchwał Rady Nadzorczej.

14. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że sprawozdanie finansowe, raport i opinia biegłego Rewidenta oraz wszystkie projekty Uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone do wglądu, w siedzibie Spółdzielni Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 pokój nr 7, od dnia 11.04.2016r.
Szczegółowe zasady zwoływania, obradowania i podejmowania Uchwał określa Statut Spółdzielni.
Zarząd Spółdzielni zaprasza członków Spółdzielni na zwołane Walne Zgromadzenie koniecznie z dokumentem tożsamości w celu możliwości potwierdzenia członkostwa.


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej