DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Przetarg nr 1

Wykonanie prac remontowych polegających na malowaniu pokrycia dachowego z blachy trapezowej wraz z robotami towarzyszącymi na budynku nr 10 na os. Dąbrówki w Wodzisławiu Śląskim.

Przetarg nr 2

Wykonanie docieplenia dachu styropapą wraz z robotami towarzyszącymi na budynku przy ul. Makuszyńskiego 14-22 w Radlinie.

Przetarg nr 3

Wykonanie pneumatycznego docieplenia stropodachu granulatem wełny mineralnej wraz z tynkowaniem pasa podrynnowego na budynku przy ul. Krzyżkowickiej 24 w Rydułtowach.

Ofertę należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Formularze Specyfikacji można otrzymać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 po wpłacie kwoty 50,00 zł. z VAT za jedną specyfikację. Dla każdego z przetargów należy zakupić osobną Specyfikację. Wydawanie Specyfikacji nastąpi po wpłynięciu środków pieniężnych na konto Zamawiającego.

Wpłaty należy wnosić tylko poprzez przelew środków pieniężnych na konto Spółdzielni

nr 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428 w PKO BP S.A. o/Wodzisław Śl. z dopiskiem „Roboty dekarskie 2016” i numerem przetargu dla którego dokonano wpłaty.

Do kontaktu z Oferentami którzy zakupili specyfikacje w sprawie udzielania informacji
i wyjaśnień wyznaczony jest Pan Krzysztof Rduch – tel. 32 428 27 40

i Pan Dawid Zawidniak – tel. 32 428 27 35.

__________________________________________________________________________

Termin składania ofert – do 01.03.2016r. do godz. 1200 w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci, którzy zakupili specyfikacje.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówienia bez podania przyczyny.


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej