DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Ofertę należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Formularze Specyfikacji można otrzymać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 po wpłacie kwoty 50,00 zł. z VAT za jedną specyfikację. Dla każdego z przetargów należy zakupić osobną Specyfikację. Wydawanie Specyfikacji nastąpi po wpłynięciu środków pieniężnych na konto Zamawiającego.

Wpłaty należy wnosić tylko poprzez przelew środków pieniężnych na konto Spółdzielni
nr 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428 w PKO BP S.A. o/Wodzisław Śl. z dopiskiem
„SWZ Roboty instalacyjne ul.Tytki” – dla przetargu nr 1 oraz
„SWZ Remont ocieplenia i loggii ul.Ligonia 14” – dla przetargu nr 2.

Do kontaktu z Oferentami którzy zakupili specyfikacje w sprawie udzielania informacji
i wyjaśnień wyznaczony jest Pan Dawid Zawidniak – tel. 32 428 27 35 – dla przetargu nr.1
oraz Pan Rafał Ossowski – tel. 32 428 27 41 – dla przetargu nr.2.
__________________________________________________________________________

Termin składania ofert – do 22.03.2016r. do godz. 12:00 w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci, którzy zakupili specyfikacje.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówienia bez podania przyczyny.


sierpień 19

Ogłaszamy pisemny przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

położonego: Pszów, os. Józefa Tytki…

czytaj więcej
sierpień 12

Ogłaszamy przetarg na remont

zadaszeń balkonów w budynku na…

czytaj więcej