DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularze Specyfikacji można otrzymać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 po wpłacie kwoty
250,00 zł z VAT za jedną specyfikację. Dla każdego z przetargów należy zakupić osobną Specyfikację. Wydawanie Specyfikacji następuje po wpłynięciu środków pieniężnych na konto Zamawiającego.

Wpłaty należy wnosić wyłącznie poprzez przelew na konto Spółdzielni, nr 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428 w PKO BP S.A. o/Wodzisław Śl. z dopiskiem:

„SWZ Termomodernizacja ul. Przemysława 3” lub
„SWZ Termomodernizacja ul. Przemysława 9”

Do kontaktu z oferentami którzy zakupili specyfikacje w sprawie udzielania informacji
i wyjaśnień wyznaczony jest Pan Krzysztof Rduch tel.: 32 428 27 40 oraz Pan Rafał Ossowski tel.: 32 428 27 35.
__________________________________________________________________________

Termin składania ofert – do 21.06.2016r. do godz. 12:00 w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci, którzy zakupili specyfikacje.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówienia bez podania przyczyny.


mar 20

Zapraszamy do składania ofert na: WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH LOKALI MIESZKALNYCH OKREŚLAJĄCYCH CENĘ RYNKOWĄ

czytaj więcej
mar 20

KONKURS na wizualizację przebudowy wejścia do SM

czytaj więcej
mar 3

Ogólnopolska Petycja koordynowana przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami.

czytaj więcej