DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

ogłaszamy przetarg nieograniczony na zadanie:

Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego przy
ul. Wałowej 22 w Wodzisławiu Śląskim.

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularze Specyfikacji można otrzymać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 po wpłacie kwoty 250,00 zł z VAT. Wydawanie Specyfikacji następuje po wpłynięciu środków pieniężnych na konto Zamawiającego.

Wpłaty należy wnosić wyłącznie poprzez przelew na konto Spółdzielni nr 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428 w PKO BP S.A. o/Wodzisław Śl. z dopiskiem:
„SWZ Kompleksowa termomodernizacja ul. Wałowa 22”

Do kontaktu z oferentami którzy zakupili specyfikacje w sprawie udzielania informacjii wyjaśnień wyznaczony jest Pan Krzysztof Rduch tel.: 32 428 27 40 oraz Pan Rafał Ossowski tel. 32 428 27 35.
__________________________________________________________________________

Termin składania ofert – do 16.06.2016r. do godz. 12:00 w sekretariacie Spółdzielni.
W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci, którzy zakupili specyfikacje.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej