DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Formularze Specyfikacji można nabyć w siedzibie Zamawiającego pok. 22 po wpłacie kwoty 50,00 zł z VAT .

Wpłaty należy wnosić tylko poprzez przelew środków pieniężnych na konto Spółdzielni
nr 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428 w PKO BP S.A. o/Wodzisław Śl. z dopiskiem „Remont balkonów ”

Do kontaktu z oferentami którzy zakupili specyfikacje w sprawie udzielania informacji
i wyjaśnień wyznaczona jest Pani Anna Jachimowicz tel: 32 4282732
__________________________________________________________________________

Termin składania ofert – do 25.03.2016 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko oferenci którzy zakupili specyfikacje.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówienia bez podania przyczyny.