DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Formularze Specyfikacji można otrzymać w siedzibie Zamawiającego pok. 22 po wpłacie 50,00 zł. z VAT za jedną specyfikację.

Wpłaty należy wnosić tylko poprzez przelew środków pieniężnych na konto Spółdzielni nr 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428 z dopiskiem „Przetarg na wymianę drzwi 2016 r.”

Do kontaktu z oferentami, którzy zakupili specyfikacje w sprawie udzielania informacji
i wyjaśnień wyznaczony jest Pan Marek Olszewski tel. 32 42 82 734.

__________________________________________________________________________

Termin składania ofert – do 22.03.2016 r. do godz. 1200 w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko oferenci, którzy zakupili specyfikacje.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówienia bez podania przyczyny.


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej