DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Formularze Specyfikacji można otrzymać w siedzibie Zamawiającego pok. 22 po wpłacie 50,00 zł. z VAT za jedną specyfikację.

Wpłaty należy wnosić tylko poprzez przelew środków pieniężnych na konto Spółdzielni nr 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428 z dopiskiem „Przetarg na wymianę drzwi 2016 r.”

Do kontaktu z oferentami, którzy zakupili specyfikacje w sprawie udzielania informacji
i wyjaśnień wyznaczony jest Pan Marek Olszewski tel. 32 42 82 734.

__________________________________________________________________________

Termin składania ofert – do 22.03.2016 r. do godz. 1200 w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko oferenci, którzy zakupili specyfikacje.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówienia bez podania przyczyny.


sierpień 19

Ogłaszamy pisemny przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

położonego: Pszów, os. Józefa Tytki…

czytaj więcej
sierpień 12

Ogłaszamy przetarg na remont

zadaszeń balkonów w budynku na…

czytaj więcej
czerwiec 21

HARMONOGRAM przeglądu GAZU

Szanowni Mieszkańcy od 06- 29.…

czytaj więcej