DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Formularze Specyfikacji można otrzymać w siedzibie Zamawiającego pok. 22 po wpłacie 50,00 zł. z VAT za jedną specyfikację.
Wpłaty należy wnosić tylko poprzez przelew środków pieniężnych na konto Spółdzielni nr 80 1020 2472 0000 6902 0018 2428 z dopiskiem „Przetarg na wykonanie robót brukarskich w 2016 r. – przetarg 1 lub 2”

Do kontaktu z oferentami, którzy zakupili specyfikacje w sprawie udzielania informacji
i wyjaśnień wyznaczony jest Pan Marek Olszewski tel. 32 42 82 734.
__________________________________________________________________________

Termin składania ofert – do 25.03.2016 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko oferenci, którzy zakupili specyfikacje.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zamówienia bez podania przyczyny.


mar 20

Zapraszamy do składania ofert na: WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH LOKALI MIESZKALNYCH OKREŚLAJĄCYCH CENĘ RYNKOWĄ

czytaj więcej
mar 20

KONKURS na wizualizację przebudowy wejścia do SM

czytaj więcej
mar 3

Ogólnopolska Petycja koordynowana przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami.

czytaj więcej