DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”
w Wodzisławiu Śląskim
przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie
badania sprawozdania finansowego
za lata 2021 – 2022

Warunki :

1. Przygotowanie opinii i raportu z badania bilansu – termin ostateczny
– za 2021 rok – 23 marzec 2022r.
– za 2022 rok – 23 marzec 2023r.
2. Cena oferty ma być ceną ostateczną , łącznie z podatkiem VAT.
3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie oferenta o spełnieniu
warunków określonych w rozdziale 7 ustawy o rachunkowości z dnia
29.09.1994 r.
4. Do oferty należy dołączyć informacje o firmie oraz listę referencyjną
jednostek , w których badano sprawozdanie .
5. Oferty należy składać do dnia 30 września 2021r. do godz. 15:00
w sekretariacie Spółdzielni.


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej