DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

09.11.2018r. o godz. 17:00 tj. piątek dla członków osiedli Dąbrówki, Piastów i XXX–lecia
w I Liceum Ogółnokształcącym im 14 Pułku Powstańców Śl.
w Wodzisławiu Śl. ul. Szkolna 1
12.11.2018r. o godz. 17:00 tj. poniedziałek dla członków osiedla Centrum
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 w Wodzisławiu Śl. ul.26 Marca 66
13.11.2018r. o godz. 17:00 tj. wtorek dla członków zamieszkałych na terenie gminy Radlin
w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie ul. Mariacka 9
14.11.2018r. o godz. 17:00 tj. środa dla członków zamieszkałych na terenie gminy Pszów
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie ul.Traugutta 32.
15.11.2018r. o godz. 17:00 tj. czwartek dla członków zamieszkałych na terenie gminy Rydułtowy
w Rydułtowskim Centrum Kultury „FENIKS” w Rydułtowach
ul. Strzelców Bytomskich 9a

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Spółdzielni.
5. Przedstawienie propozycji planów remontowych na 2019 rok – uwagi mieszkańców.
6. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że do potwierdzenia członkostwa Spółdzielni przed rozpoczęciem Zebrania konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości, w związku z powyższym prosimy o wcześniejsze przybycie.
W przypadku, gdy członek posiada tytuł prawny do kilku lokali, dla których jest różna właściwość części Walnego Zgromadzenia, o udziale członka we właściwej części Walnego Zgromadzenia decyduje położenie lokalu, do którego członek prawo uzyskał najwcześniej.
Zarząd Spółdzielni informuje, że projekty Uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia wraz z pozostałymi materiałami zostaną wyłożone do wglądu, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 pokój nr 7, od dnia 19.10.2018r. w godzinach od 8:00 do 14:00 .


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej