DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do składania ofert na kompleksowe ubezpieczenie majątku Spółdzielni wraz z indywidualnym ubezpieczeniem mieszkań.

Informacje szczegółowe można uzyskać pod numerem

telefonu 32 455 66 86 wew. 117

Oferty należy składać do dnia 01.09.2014 r.

do godziny 16:00

w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wyszyńskiego 43

w Wodzisławiu Śląskim

SM „ROW” zastrzega sobie prawo swobodnego

wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty,

bez podania przyczyny.