DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie zebrania osiedlowego.
2. Wybór Prezydium zebrania.
3. Przedstawienie sprawozdania Rady Osiedla.
4. Informacja Zarządu nt. realizacji planu remontów osiedla za 2017r. i przedstawienie planów remontowych na 2018 rok.
5. Przeprowadzenie wyborów do Rady Osiedla.
6. Opinie i wnioski mieszkańców.

Z uwagi na ważność omawianych spraw Zarząd zwraca się z prośbą do wszystkich członków i mieszkańców osiedla o liczne przybycie. W celu przeprowadzenia wyborów prosi się członków Spółdzielni o zabranie dokumentów tożsamości.