DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

14.03.2018r. Os. XXX-lecia – Szkoła Podstawowa nr 10 godz. 17:00

15.03.2018r. Os. Piastów – Zespół Szkół nr 3 godz. 17:00

16.03.2018r. Os. Centrum – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 godz. 17:00
(byłe Gimnazjum nr 2 przy ul. 26 Marca 66 )

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie zebrania osiedlowego.
2. Wybór Prezydium zebrania.
3. Przedstawienie sprawozdania Rady Osiedla.
4. Przeprowadzenie wyborów do Rady Osiedla.
5. Informacja Zarządu nt. realizacji planu remontów osiedla za 2017r.
6. Przedstawienie planów remontowych na 2018 rok – uwagi mieszkańców.
7. Koncepcja modernizacji ciągu pieszego wraz z miejscami postojowymi na ul. 26 Marca -II etap ( dot. Osiedla Centrum ).
8. Opinie i wnioski mieszkańców.

Z uwagi na ważność omawianych spraw Zarząd zwraca się o uczestnictwo w zebraniu. Prosimy o zabranie dokumentu potwierdzającego tożsamość.


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej