DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

rok produkcji: 1988
• dopuszczalna masa całkowita/ładowność: 10650kg/5850kg
• pojemność/moc silnika: 6842cm/110kW (150KM)
• liczba osi/ rodzaj napędu/ skrzynia biegów: 2/4×2/manualna
• rodzaj zabudowy: skrzyniowa bez opończy
• kolor powłoki lakierowej kabiny: żółty
• data ważności badania technicznego : 08.12.2019r.
• data ważności ubezpieczenia OC: 31.12.2019r.
• data ważności przeglądu tachografu analogowego: 27.11.2020r.
• przebieg: 25 715 km

Samochód można oglądać dni robocze w godz. 7:00-15:00, przy ul. Marklowickiej 21, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 32 428 27 72 lub 504 996 568

Cena wywoławcza samochodu to 4900zł netto (cena ofertowa przy sprzedaży zwolniona od podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług art. 43 ust.1 pkt.2
z poź. zm )

Oferta kupna winna zawierać nazwisko i imię lub nazwę nabywcy, dane adresowe nabywcy, NIP/PESEL/REGON, nr telefonu i proponowaną cenę nabycia oraz:

– oświadczenie że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu lub, że rezygnuje z oględzin i ponosi
odpowiedzialność za skutki z tego wynikające

– oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię
Mieszkaniową „ROW” zawartych w niniejszym dokumencie do przeprowadzenia postępowania
sprzedaży samochodu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Zakup samochodu STAR” w terminie do 03.04.2019r. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” przy ul. Kars. St. Wyszyńskiego 43
Rozpatrywanie ofert bez udziału oferentów nastąpi w terminie do 4.04.2019r.
O wyborze oferty decydować będzie najwyższa zaoferowana cena . Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez sprzedającego. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty wpłaty na koncie Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia
postępowania i swobodnego wyboru oferenta bez podania przyczyny.


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej