DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

Lokal użytkowy znajduje się w budynku mieszkalnym na dużym osiedlu,
z niezależnym wejściem i bezpośrednim dojazdem oraz parkingiem .

Koszt przetargu – 300,00 + VAT 23% (nie podlega zwrotowi)

Cena wywoławcza za 1 m2/netto za najem lokalu wynosi: 7,88 zł

Wadium w kwocie 10 000,00 zł oraz koszty przetargu w wysokości 300,00 zł + VAT 23%
należy wpłacić w kasie Spółdzielni w dniu przetargu do godziny 10 00 .

Potwierdzenie w/w wpłat wraz z dowodami osobistymi uczestnik przetargu przedstawia
Komisji Przetargowej
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wodzisławiu Śl.
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 w dniu 26.11.2015 roku o godz. 12 oo.

Lokal można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się Adm. XXX-lecia tel. 32 456-47-10

Informujemy, że wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu bez zwrotu kosztów z nim związanych, a osobie, która wygra przetarg – zostanie zarachowane jako zabezpieczenie należności Spółdzielni wynikających z umowy najmu.

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię. Termin ten ustala się na przetargu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Bliższych informacji o przetargu udziela Dział Lokali Użytkowych w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 – pokój nr 29 tel. (032) 455-67-56


wrz 15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada do kupienia wolne mieszkania na prawie odrębnej własności

czytaj więcej
wrz 4

Przetarg na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2025

Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej