DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

1. Wykonanie robót malarskich w budynkach mieszkalnych
– os. Tytki 2, 3 w Pszowie,
– os. Dąbrówki 13, 14, 16,
– ul. Leszka 7
– ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 24B w Wodzisławiu Śląskim

2. Remont balkonów w budynkach mieszkalnych na os. Dąbrówki 3, 12 w Wodzisławiu Śląskim

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularze Specyfikacji można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobami wyznaczonymi do udzielania informacji
i wyjaśnień pod nr telefonu: 32 428 27 35.

Termin składania ofert – do 30.01.2019r. w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyny


maj 19

Zapraszamy mieszkańców na Zebrania Osiedlowe

czytaj więcej
mar 28

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” zgodnie…

czytaj więcej
sty 4

Ogłaszamy przetargi na następujące roboty budowlane

1. Wymianę instalacji elektrycznej 2.…

czytaj więcej