DZIAŁ OBSLUGI KLIENTA:

członkowsko-mieszkaniowy:

32 428 27 55

rozliczeń z członkami:

32 428 27 54

1. Wykonanie robót malarskich w budynkach mieszkalnych
– os. Tytki 2, 3 w Pszowie,
– os. Dąbrówki 13, 14, 16,
– ul. Leszka 7
– ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 24B w Wodzisławiu Śląskim

2. Remont balkonów w budynkach mieszkalnych na os. Dąbrówki 3, 12 w Wodzisławiu Śląskim

Oferty należy sporządzić według Specyfikacji Warunków Zamówienia. Formularze Specyfikacji można pobrać w siedzibie Zamawiającego pok. 25 lub otrzymać drogą elektroniczną po kontakcie z osobami wyznaczonymi do udzielania informacji
i wyjaśnień pod nr telefonu: 32 428 27 35.

Termin składania ofert – do 30.01.2019r. w sekretariacie Spółdzielni.

W przetargu mogą brać udział tylko Oferenci którzy pobrali specyfikację.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyny


mar 20

Zapraszamy do składania ofert na: WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH LOKALI MIESZKALNYCH OKREŚLAJĄCYCH CENĘ RYNKOWĄ

czytaj więcej
mar 20

KONKURS na wizualizację przebudowy wejścia do SM

czytaj więcej
mar 3

Ogólnopolska Petycja koordynowana przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami.

czytaj więcej